Pracownicy Katedry Bałkanistyki - Wydział Filologiczny - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Katedra Bałkanistyki

Wydział Filologiczny UMK
ul. Fosa Staromiejska 3
87-100 Toruń
tel. (56) 611-37-83
e-mail: joannano@umk.pl

facebook: Katedra Bałkanistyki

obrazek nr 1

Pracownicy Katedry Bałkanistyki

dr Agata Domachowska
adiunkt
Pracownia Badań nad Pamięcią Zbiorową w Postkomunistycznej Europie, Katedra Bałkanistyki

e-mail: a.domachowska@umk.pl


Bibliografia