Pracownicy Katedry Bałkanistyki - Wydział Filologiczny - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Katedra Bałkanistyki

Wydział Filologiczny UMK
ul. Fosa Staromiejska 3
87-100 Toruń
tel. (56) 611-37-83
e-mail: joannano@umk.pl

facebook: Katedra Bałkanistyki

obrazek nr 1

Pracownicy Katedry Bałkanistyki

dr Artur Karasiński
adiunkt
Zakład Języków Słowiańskich i Bałkanistyki, Katedra Bałkanistyki

e-mail: akarasinski@umk.pl

Zainteresowania:
dr Artur Karasiński
Katedra Bałkanistyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
adiunkt na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, bałkanolog, slawista. Zajmuje się słowotwórstwem albańskim i bałkanizmami. Członek Bałkanologicznej Komisji Językoznawczej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów.
akarasinski@umk.pl
artur.karasinski@gmail.com


Terminy konsultacji:
poniedziałki 11:30 - 12:30
wtorki 9:00 - 9:45,

Collegium Maius pok. 314

Bibliografia