KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
fax: +48 56 611 3507
e-mail: Dziekanat_WF@umk.pl

Dlaczego filologia?


Filologia tłumaczy światGdy dobrze znamy język, potrafimy zrozumieć drugiego człowieka i kulturę – swoją i obcą, dawną i współczesną – w jej najróżniejszych przejawach. Ileż znaczeń, intencji, emocji możemy zawrzeć w naszych słowach mówionych lub pisanych, a także ileż treści możemy odczytać z wypowiedzi naszych rozmówców oraz czytanych przez nas tekstów! Warunek jest tylko jeden – musimy być świadomymi użytkownikami języka. Takiej właśnie świadomości uczy filologia: nauka, której przedmiotem jest słowo mówione i pisane. Adept tej dziedziny poznaje język, ale również historię, kulturę, życie codzienne i mentalność ludzi posługujących się nim na co dzień. Nie tylko jednak fascynująca przygoda, jaką jest na przykład obcowanie z literaturą, ale również względy jak najbardziej praktyczne przemawiają za tym, że STUDIOWANIE FILOLOGII JEST ROZSĄDNYM WYBOREM.

Paleta zawodów, do których uprawiania przygotowuje filologia polska, jest bardzo szeroka. Oczywiście nauczanie języka polskiego w szkołach wszystkich szczebli jest jedną z możliwych ścieżek zawodowej kariery, ale na absolwentów polonistyki czeka też cała gama innych zawodów, w których sprawne, profesjonalne posługiwanie się polszczyzną w mowie  i piśmie, jest warunkiem wstępnym. Poloniści pracują więc na dziennikarskich stanowiskach we wszystkich mediach, są cenionymi specjalistami w branży reklamowej czy też świetnie sobie radzą na rynku wydawniczym. Również absolwenci filologii klasycznej, “matki” wszystkich innych filologii, po bardzo interesujących studiach nad klasycznymi językami i kulturą, która ukształtowała naszą zachodnią cywilizację, zwykle dobrze radzą sobie w życiu zawodowym.

Studiowanie filologii obcych, nie tylko tych języków, które mają dominującą pozycję na świecie, ale też tzw. języków niszowych, otwiera przed absolwentami wiele możliwości zawodowych. Przebieg i dynamika kariery ludzi znających biegle języki obce i znakomicie zorientowanych w kulturowych uwarunkowaniach krajów, w których tymi językami się włada, zależy właściwie tylko od ich predyspozycji osobowościowych i determinacji. Od różnego rodzaju szkół, przez media, turystykę, gospodarkę aż po dyplomację – wszędzie tam z sukcesami pracują absolwenci filologii obcych.

Wydaje się, że nie ma innej dziedziny humanistycznej, która tak szeroko rozwijałaby intelektualnie oraz dawałaby konkretne kompetencje cenione na rynku pracy. FILOLOGIA, PO PROSTU, TŁUMACZY ŚWIAT.