KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_WF@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Wybór specjalizacji na II stopniu filologii polskiej

Zapisy na specjalność i specjalizację odbywają się poprzez przesłanie deklaracji, która zawiera następujące informacje:

1. czy student zamierza jedną specjalizację, czy też zamierza połączyć ją z realizacją drugiej specjalizacji lub specjalności nauczycielskiej?

2. czy student wybiera realizację specjalności nauczycielskiej, czy nie?

3. wskazanie trzech specjalizacji w systemie priorytetów – proszę je wymienić w kolejności od najbardziej interesujących danego studenta.

4. studenci, którzy nie wybierają specjalności nauczycielskiej są proszeni o wskazanie po raz drugi trzech specjalizacji w systemie priorytetów

 

Wzór deklaracji dla osób zdecydowanych na studiowanie dwóch specjalizacji – 

Deklaracja_1a (334 KB)

Wzór deklaracji dla osób, które są zdecydowane na ukończenie tylko jednej specjalizacji – 

Deklaracja_2a (327 KB)

 

UWAGA!!!  DEKLARACJE NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES amoroz@umk.pl
do 24 września 2018 r., do godz. 12:00