KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_WF@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Praktyki

WYDZIAŁOWY REGULAMIN I KARTY PRAKTYK znajdują się tutaj.

 

Studenci I stopnia, kierunku filologia polska, sp. ogólna zobowiązani są do odbycia 60 godzin praktyk. Na te praktyki kieruje i je rozlicza dr Artur Karasiński (e-mail: akarasinski@umk.pl). Dyżury: Collegium Maius, pok. 314.

Studenci I stopnia, kierunku filologia polska, sp. edytorsko-wydawnicza zobowiązani są do odbycia 60 godzin praktyk. Na te praktyki kieruje i je rozlicza dr Agnieszka Markuszewska (e-mail: amarkusz@umk.pl). Dyżury: Collegium Maius, pok. 215.

Studenci II stopnia, kierunku filologia polska, sp. nauczycielska zobowiązani są do odbycia praktyk nauczycielskich w wymiarze 140 godzin (w semestrze II – 70 godzin (szkoła podstawowa); w trakcie semestru III – 70 godzin (szkoła średnia)). Na te praktyki kieruje i je rozlicza dr Elżbieta Kruszyńska (e-mail: amela@umk.pl). Dyżury: Collegium Maius, pok. 214.

Studenci II stopnia, kierunku filologia polska, sp. edytorstwo mediów elektronicznych zobowiązani są do odbycia 30 godzin praktyk. Na te praktyki kieruje i je rozlicza dr Agnieszka Markuszewska (e-mail: amarkusz@umk.pl). Dyżury: Collegium Maius, pok. 215.

Studenci II stopnia, kierunku filologia polska, sp. copywriterska zobowiązani są do odbycia 20 godzin praktyk. Na te praktyki kieruje i je rozlicza dr hab. Radosław Sioma (e-mail: sioma@umk.pl). Dyżury: Collegium Maius, pok. 202.

Studenci I stopnia, kierunku lingwistyka praktyczna i copywriting zobowiązani są do odbycia 3 x po minimum 100 godzin praktyk (łącznie minimum 300 godz.). Zalecana liczba to 3 x 170 godz. = 510 godz. Na te praktyki kieruje i je rozlicza dr hab. Radosław Sioma (e-mail: sioma@umk.pl). Dyżury: Collegium Maius, pok. 202.  Dodatkowo studenci tego kierunku przed praktyką muszą się skontaktować z doradcą z Biura Karier UMK.