Instytut Literatury Polskiej

Sekretariat (pok. 213)
ul. Fosa Staromiejska 3 (Collegium Maius)
87-100 Toruń

tel./fax 56 611 35 35
e-mail: filpol@umk.pl

Facebook

Blog – polonistykaumk.com

Collegium Maius 1 Collegium Maius 2

Zakład Teorii Literatury

Collegium Maius, pok. 113
tel. (0-56) 611-35-37

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Naukowy profil Zakładu jest wypadkową indywidualnych zainteresowań i samodzielnych badań oraz coraz częstszych wspólnych inicjatyw badawczych. Najżywotniejsze są następujące kierunki zainteresowań badawczych:

 • teoria dzieła literackiego
 • wybrane dwudziestowieczne kierunki badań literackich ze szczególnym uwzględnieniem fenomenologii
 • aksjologia literatury
 • metodologia badań literackich
 • retoryczna tradycja nauki o literaturze
 • polska literatura współczesna
 • literatura fantastycznonaukowa
 • literatura niefikcjonalna
 • pogranicze literatury i folkloru
 • Trylogia Henryka Sienkiewicza

 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

 • seminaria doktoranckie i magisterskie
 • wykłady monograficzne
 • konwersatoria z poetyki
 • konwersatoria z teorii literatury (na wszystkich rodzajach studiów polonistycznych i w Instytucie Filologii Słowiańskiej)
 • metodologia badań literackich (na studiach doktoranckich)