Instytut Literatury Polskiej

Sekretariat (pok. 213)
ul. Fosa Staromiejska 3 (Collegium Maius)
87-100 Toruń

tel./fax 56 611 35 35
e-mail: filpol@umk.pl

Facebook

Blog – polonistykaumk.com

Collegium Maius 1 Collegium Maius 2

Zakład Literatury Staropolskiej

Collegium Maius, pok. 200
tel. (0-56) 611-35-45

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • literatura staropolska
 • literatura oświecenia (saskie półwiecze oraz powieść)
 • teoria i praktyka retoryczna
 • dawne formy fabularne (epos – romans – powieść)
 • metodologia badań literatury staropolskiej
 • przemiany współczesnego literaturoznawstwa

Szczegółowa tematyka – zob. informacje indywidualne pracowników Zakładu.

 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Zakład prowadzi zajęcia dydaktyczne (konwersatoria, seminaria licencjackie i magisterskie, wykłady monograficzne) dla studentów i doktorantów filologii polskiej, kulturoznawstwa i MISH-S z następujących obszarów:

 • literatury staropolskiej
 • retoryki i erystyki
 • analizy dzieła literackiego
 • literatury i kultury w kontekście współczesnych metod interdyscyplinarnych
 • narratologii i narratywizmu