Instytut Literatury Polskiej

Sekretariat (pok. 213)
ul. Fosa Staromiejska 3 (Collegium Maius)
87-100 Toruń

tel./fax 56 611 35 35
e-mail: filpol@umk.pl

Facebook

Blog – polonistykaumk.com

Collegium Maius 1 Collegium Maius 2

Zakład Literatury Polskiej Romantyzmu i Pozytywizmu

Collegium Maius, pok. 208 i 222
tel. (0-56) 611-35-84, 611-35-27

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Literatura polska XIX w.: romantyzmu i pozytywizmu, a także: wiedza o teatrze, komparatystyka literacka i kulturowa, pogranicza literatury i filozofii oraz literatury i socjologii.
 • Twórczość wielkich romantyków polskich (Mickiewicz, Słowacki, Norwid, Krasiński).
 • Proza XIX wieku.
 • Korespondencje sztuk (malarstwo i literatura).
 • Edytorstwo i tekstologia.
 • Recepcja teatralna dramatu romantycznego w teatrze XX wieku.
 • Recepcja poezji romantycznej w liryce XX wieku.
 • Romantyczna recepcja antyku.

Szczegółowa tematyka – zob. informacje indywidualne pracowników Zakładu.

 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Konwersatoria: historia literatury polskiej XIX wieku (głównie: romantyzmu i pozytywizmu), literatura powszechna, estetyka, konwersatorium tekstologiczne, literatura w kontekście sztuki oraz innych dyscyplin naukowych, analiza dzieła teatralnego, komparatystka literacka, analiza i interpretacja tekstów kultury.

Wykłady monograficzne, wykłady kursowe (z literatury polskiej romantyzmu i pozytywizmu).

Seminaria licencjackie, magisterskie, doktoranckie.

 

REALIZOWANE PROJEKTY BADAWCZE

 • Sparta w literaturze i kulturze polskiej XIX i XX wieku [N N 103 443940]; kierownik grantu: prof. Maria Kalinowska, uczestnicy: dr Marcin Leszczyński, prof. Grażyna Halkiewicz-Sojak.
 • Słownik polskiej krytyki literackiej 1764 – 1918; kierownik: prof. Mirosław Strzyżewski, uczestnicy: prof. Ewa Owczarz, mgr Magdalena Kowalska, prof. Grażyna Halkiewicz-Sojak.
 • Edycja Dzieł wszystkich C. Norwida; kierownik: prof. Stefan Sawicki; uczestnicy: prof. Grażyna Halkiewicz-Sojak.

 

ORGANIZACJA KONFERENCJI NAUKOWYCH

2015

Konferencja naukowa Stanisław Witkiewicz po stu latach, Toruń, 28 września 2015.

2014

Norwidowski świat rzeczy, Toruń, 4 – 5 grudnia 2014.

Drugi panel dyskusyjny z cyklu Jedno dzieło – wiele interpretacji: „Modlitwa” Cypriana Norwida, Toruń, 14 kwietnia 2014.

2012

Zygmunt Krasiński – pisarz i myśliciel (z Zakładem Tekstologii i Edytorstwa), przy współpracy z Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Toruń – Opinogóra 17 – 19 kwietnia 2012.

Józef Ignacy Kraszewski – w 200-setną rocznicę urodzin, Toruń, 16 grudnia 2012.

 

KOŁO NAUKOWE DZIEWIĘTNASTOWIECZNI

blog: http://dziewietnastowieczni.blogspot.com/

fanpage: https://www.facebook.com/dziewietnastowieczni