Instytut Literatury Polskiej

Sekretariat (pok. 213)
ul. Fosa Staromiejska 3 (Collegium Maius)
87-100 Toruń

tel./fax 56 611 35 35
e-mail: filpol@umk.pl

Facebook

Blog – polonistykaumk.com

Collegium Maius 1 Collegium Maius 2

Zakład Literatury Oświecenia

Collegium Maius, pok. 210
tel. (0-56) 611-35-30

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • literatura staropolska
 • literatura oświecenia
 • tradycja retoryczna
 • metodologia badań literatury staropolskiej
 • pogranicza literatury i sztuk plastycznych
 • komparatystyka literacka
 • recepcja Biblii w literaturze polskiej do XVIII w.
 • literatura starożytna

Szczegółowa tematyka – zob. informacje indywidualne pracowników Zakładu.

 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Zakład prowadzi zajęcia dydaktyczne (ćwiczenia, konwersatoria, seminaria magisterskie, wykłady monograficzne) z literatury staropolskiej i oświecenia, estetyki, literatury starożytnej dla studentów filologii polskiej, kulturoznawstwa i MISH-S. Prowadzone są wykłady z literatury polskiej w języku angielskim dla obcojęzycznych studentów programu „Socrates”. Zajęcia Zakładu obejmują studia stacjonarne i niestacjonarne.

 

KONFERENCJE NAUKOWE (studencko-doktoranckie) organizowane przez Zakład:

 1. Rokoko – kultura, literatura, sztuka, UMK, 14 maja 2012,
 2. Codzienne i niecodzienne w epoce oświecenia. Przejawy i kontynuacje, UMK, 25 maja 2012,
 3. Wokół dworu i króla w epokach przedromantycznych, UMK, 12 grudnia 2012
 4. Miłość i erotyka w literaturze, kulturze i sztuce, UMK, 6-7 czerwca 2013