Instytut Literatury Polskiej

Sekretariat (pok. 213)
ul. Fosa Staromiejska 3 (Collegium Maius)
87-100 Toruń

tel./fax 56 611 35 35
e-mail: filpol@umk.pl

Facebook

Blog – polonistykaumk.com

Collegium Maius 1 Collegium Maius 2

Zakład Literatury Młodej Polski i Dwudziestolecia Międzywojennego

Collegium Maius, pok. 202
tel. (0-56) 611-35-33, 611-35-39

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Pracownicy Zakładu uprawiają badania naukowe w zakresie historii literatury polskiej wieku XIX i XX (romantyzm i pozytywizm, w szczególności zaś Młoda Polska, dwudziestolecie międzywojenne, piśmiennictwo emigracyjne, literatura współczesna). Zajmują się też krytyką literacką. Jeden pracownik wchodzi w skład Pracowni Badań Emigracji.

 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Pracownicy prowadzą zajęcia dydaktyczne (konwersatoria, wykłady kursowe i monograficzne, seminaria licencjackie i magisterskie, seminaria doktoranckie) z historii literatury XIX i XX wieku (od pozytywizmu do współczesności), teorii kultury, kultury żywego słowa, krytyki literackiej dla studentów filologii polskiej, kulturoznawstwa i bibliotekoznawstwa. Dr hab. Rafał Moczkodan (wraz z dr. hab. Maciejem Wróblewskim) sprawuje opiekę nad specjalizacją copywriterską.