Pracownicy - Wydział Filologiczny - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Instytut Literatury Polskiej

Sekretariat (pok. 213)
ul. Fosa Staromiejska 3 (Collegium Maius)
87-100 Toruń

tel./fax 56 611 35 35
e-mail: filpol@umk.pl

Facebook

Blog – polonistykaumk.com

Collegium Maius 1 Collegium Maius 2

Pracownicy

prof. dr hab. Grażyna Halkiewicz-Sojak
profesor zwyczajny
Zakład Literatury Polskiej Romantyzmu i Pozytywizmu, Instytut Literatury Polskiej

pokój: 208
tel.: +48-56-611-3584
e-mail: grahas@umk.pl

Zainteresowania:
Romantyzm: poezja - korespondencja - pamiętnikarstwo - problemy edytorskie - genologia ( Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Cyprian Norwid, Antoni Malczewski, Józef B. Zaleski...); komparatystyka literacka, korespondencja sztuk (ekfrazy, literatura a sztuki plastyczne, filozoficzne aspekty literatury XIX w.)
Liryczność - podmiotowość - duchowość w poezji polskiej XIX - XXI w.

Terminy konsultacji:
Termin konsultacji: piątek w godz. 10.15-11.15.
Przyjmuję również osoby, które chciałyby pisać pod moim kierunkiem pracę magisterską - indywidualne konsultacje lub kameralne seminarium.Bibliografia