Pracownicy - Wydział Filologiczny - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Instytut Literatury Polskiej

Sekretariat (pok. 213)
ul. Fosa Staromiejska 3 (Collegium Maius)
87-100 Toruń

tel./fax 56 611 35 35
e-mail: filpol@umk.pl

Facebook

Blog – polonistykaumk.com

Collegium Maius 1 Collegium Maius 2

Pracownicy

prof. dr hab. Aleksander Madyda
profesor nadzwyczajny
Zakład Polskiej Literatury Współczesnej, Instytut Literatury Polskiej

pokój: 212
tel.: +48-56-611-3532
e-mail: amadyda@umk.pl

Zainteresowania:
- historia literatury polskiej XX wieku (krajowej i emigracyjnej)
- teoria literatury
- związki literatury i folkloru
- tekstologia i edytorstwo

Rocznik 1958. Absolwent UMK (1981), tamże doktoryzowany (1990) i habilitowany (1999); od 2008 r. zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W 2014 r. otrzymał tytuł naukowy profesora. Wypromował 95 magistrantów i 3 doktorów. Zajmuje się historią literatury polskiej XX wieku, folklorystyką oraz tekstologią i edytorstwem. Z tego zakresu opublikował trzy monografie, zbiór szkiców, cztery edycje zbiorowe poezji, po jednej – prozy narracyjnej i epistolografii oraz liczne artykuły w czasopismach i pracach zbiorowych. Czynnie uczestniczył w dwudziestu jeden konferencjach naukowych. Był członkiem Towarzystwo Naukowego w Toruniu latach 1990–2006 (od 2001 r. był członkiem Wydziału II, a od r. 2003 – przewodniczącym Komisji Filologicznej). Od 2012 r. jest recenzentem wydawniczym kwartalnika „Fraza”, od 2013 r. – członkiem rady redakcyjnej kwartalnika „Inter-”, od 2014 r. – członkiem Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej, a od 2015 r. – ekspertem Festiwalu im. Zygmunta Haupta.
Bibliografia