Instytut Literatury Polskiej

Sekretariat (pok. 213)
ul. Fosa Staromiejska 3 (Collegium Maius)
87-100 Toruń

tel./fax 56 611 35 35
e-mail: filpol@umk.pl

Facebook

Blog – polonistykaumk.com

Collegium Maius 1 Collegium Maius 2

Informacje dla kandydatów na studia

 

SPOSÓB PROWADZENIA NABORU

Nabór na wszystkie kierunki studiów prowadzone przez Instytut Literatury Polskiej (z wyjątkiem Studiów Podyplomowych) jest prowadzony przez Internetową Rejestrację Kandydatów. Nabór na Studia Podyplomowe jest prowadzony przez sekretariat Instytutu Literatury Polskiej.

 

ZASADY NABORU NA STUDIA I i II STOPNIA

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia I stopnia, kierunek filologia polska są przyjmowane na podstawie wyniku pisemnej części matury z języka polskiego (poziom podstawowy – przelicznik 0,5, poziom rozszerzony – przelicznik – 1,0). Kandydat wskazując w Internetowej Rejestracji Kandydatów kierunek filologia polska wybiera jednocześnie specjalność (ogólna lub edytorsko-wydawnicza).

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia I stopnia, kierunek lingwistyka praktyczna i copywriting są przyjmowane na podstawie wyniku pisemnej części matury z języka polskiego (poziom podstawowy – przelicznik 0,5, poziom rozszerzony – przelicznik – 1,0) oraz pisemnej części matury z języka nowożytnego (poziom podstawowy – przelicznik 0,4, poziom rozszerzony – przelicznik 0,8). Studenci tego kierunku wybierają dwie specjalizacje pod koniec I roku studiów.

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia II stopnia, kierunek filologia polska są przyjmowane na podstawie konkursu ocen ze studiów. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata, magistra lub równoważny dowolnego kierunku z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych. Pod uwagę jest brana średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów (przelicznik 0,6), ocena egzaminu dyplomowego (przelicznik 0,2) oraz ocena pracy dyplomowej (przelicznik 0,2). Jeżeli kandydat ukończył studia, na których nie pisał pracy dyplomowej, to pod uwagę są brane: średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów (przelicznik 0,75) oraz ocena egzaminu dyplomowego (przelicznik 0,25).

 

SZCZEGÓŁY – INFORMACJA O AKTUALNYCH LIMITACH MIEJSC, WYMAGANYCH DOKUMENTACH ITP. ZNAJDUJĄ SIĘ W Internetowej Rejestracji Kandydatów.

 

ZASADY NABORU NA STUDIA PODYPLOMOWE

Studia Podyplomowe w zakresie Redakcyjno-Wydawniczym