Instytut Literatury Polskiej

Sekretariat (pok. 213)
ul. Fosa Staromiejska 3 (Collegium Maius)
87-100 Toruń

tel./fax 56 611 35 35
e-mail: filpol@umk.pl

Facebook

Blog – polonistykaumk.com

Collegium Maius 1 Collegium Maius 2

Instytut Literatury Polskiej

Instytut Literatury Polskiej został powołany do istnienia 1 września 1999 roku na skutek podziału Instytutu Filologii Polskiej, istniejącego od 1969 roku. W wyniku podziału, obok Instytutu Literatury Polskiej powstał Instytut Języka Polskiego. Siedzibą Instytutu jest Collegium Maius, najstarszy spośród budynków Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, dawna siedziba wojewody pomorskiego, usytuowana na obrzeżach staromiejskiej części Torunia, przy ul. Fosa Staromiejska 3.

Wydział Filologiczny

Instytut tworzy osiem Zakładów Naukowych i jedna Pracownia.  Obecnie zatrudnionych jest dwudziestu pięciu nauczycieli akademickich. Studenci mają możliwość podejmowania kształcenia na studiach stacjonarnych I i II stopnia, studiach doktoranckich i podyplomowych.

Instytut prowadzi kształcenie w zakresie następujących kierunków studiów:

– filologia polska, studia I stopnia,

– filologia polska, studia II stopnia,

– lingwistyka praktyczna i copywriting.

Dodatkowo w Instytucie prowadzone są Studia Podyplomowe w zakresie Redakcyjno-Wydawniczym.