Instytut Języka Polskiego

ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel. (0-56) 611-37-80
tel./fax: (0-56) 611-37-81
e-mail: ijp@umk.pl

IJP Aktualności IJP Aktualności

Zakłady naukowe i pracownicy

Zakład Historii Języka Polskiego

Kierownik:
dr hab. Joanna Kulwicka-Kamińska – (0-56) 611-37-87
e-mail: joanna.kulwicka-kaminska@umk.pl

Adiunkci:
dr hab. Joanna Kamper-Warejko – (0-56) 611-37-87
e-mail: asiakw@maius.uni.torun.pl
dr hab. Piotr Sobotka – (0-56) 611-37-86
e-mail: psobotka@umk.pl


Zakład Teorii Języka

Kierownik:
prof. dr hab. Maciej Grochowski – (0-56) 611-37-88
e-mail: magro@umk.pl

Prof. nadzw.:
dr hab. Adam Bednarek, prof. UMK – (0-56) 611-37-85
e-mail: adam.bednarek@umk.pl
dr hab. Adam Dobaczewski, prof. UMK – (0-56) 611-35-48
e-mail: adamdoba@umk.pl
Adiunkci:
dr Emilia Kubicka – (0-56) 611-37-89
dr Magdalena Żabowska – (0-56) 611-37-89
e-mail: zabowska@umk.pl
dr Sebastian Żurowski – (0-56) 611-37-85
e-mail: zurowski@umk.pl


Zakład Współczesnego Języka Polskiego

Kierownik:
dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak – (0-56) 611-37-82
e-mail: mge@uni.torun.pl

Prof. emerytowany:
prof. dr hab. Krystyna Kallas – (0-56) 611-35-47
prof. dr hab. Maria Szupryczyńska – (0-56) 611-35-43
e-mail: mariasz@umk.pl

Prof. nadzw.:

dr hab. Andrzej Moroz, prof. UMK – (0-56) 611-37-82
e-mail: amoroz@umk.pl

Adiunkci:
dr Krystyna Bojałkowska – (0-56) 611-35-44
e-mail: Krystyna.Bojalkowska@umk.pl
dr Izabela Duraj-Nowosielska – (0-56) 611-35-44
e-mail: iza_duraj@umk.pl
dr hab. Iwona Kaproń-Charzyńska – (0-56) 611-37-84
e-mail: ikap@umk.pl
dr hab. Marek Wiśniewski – (0-56) 611-37-84


Doktoranci

mgr Anna Bulińska
mgr Agnieszka Cejmer
mgr Karolina Jadanowska
mgr Joanna Kościerzyńska
mgr Łucja Kucicka
mgr Zofia Kulińska
mgr Karol Mikicki
mgr Agnieszka Norwa
mgr Paulina Rosalska
mgr Artur Wiśniewski
mgr Małgorzata Wojciechowska
mgr Natalia Żochowska