Instytut Języka Polskiego

ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel. (0-56) 611-37-80
tel./fax: (0-56) 611-37-81
e-mail: ijp@umk.pl

IJP Aktualności IJP Aktualności

Pracownicy Instytutu Języka Polskiego

dr hab. Andrzej Moroz, prof. UMK
profesor nadzwyczajny
Zakład Współczesnego Języka Polskiego, Instytut Języka Polskiego

pokój: 409B
tel.: +48-56-611-3782
e-mail: amoroz@umk.pl

Zainteresowania:
1. Gramatyka współczesnego języka polskiego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień składniowych
* strukturalny opis niewymaganych komponentów zdania;
* zasady niepowtarzania składników;
* problem wspólnych członów konstrukcji współrzędnych;
* problem eliptyczności konstrukcji składniowych i zerowej realizacji składnika;
* zjawisko parentezy i parentetyczności ciągów syntaktycznych

2. Język prawa
3. Kultura języka polskiego
4. Składnia jednostek

Język prawa


Terminy konsultacji:
Collegium Maius, p. 409b

poniedziałki, godz. 14:45-15:45

Bibliografia