Instytut Języka Polskiego

ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel. (0-56) 611-37-80
tel./fax: (0-56) 611-37-81
e-mail: ijp@umk.pl

IJP Aktualności IJP Aktualności

Pracownicy Instytutu Języka Polskiego

Dyrektor - dr hab. Adam Dobaczewski, prof. UMK

dr hab. Adam Bednarek, prof. UMK
dr Krystyna Bojałkowska
dr hab. Adam Dobaczewski, prof. UMK
dr Izabela Duraj-Nowosielska
dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak
dr hab. Joanna Kamper-Warejko
dr hab. Iwona Kaproń-Charzyńska
dr Emilia Kubicka
dr hab. Joanna Kulwicka-Kamińska
prof. dr hab. Viara Maldjieva
dr hab. Andrzej Moroz, prof. UMK
dr hab. Piotr Sobotka
dr hab. Marek Wiśniewski
dr Magdalena Żabowska
dr Sebastian Żurowski

Pracownicy emerytowani

prof. dr hab. Maciej Grochowski
prof. dr hab. Krystyna Kallas

prof. dr hab. Maria Szupryczyńska

 

Doktoranci

mgr Bartłomiej Alberski
mgr Kacper Kardas
mgr Barbara Linsztet
mgr Agnieszka Grabińska
mgr Marcin Podlaski