Wydziałowi Koordynatorzy Praktyk

Pełnomocnicy Dziekana Wydziału Filologicznego UMK ds. Praktyk Studenckich

 

dr hab. Radosław Sioma - pełnomocnik Dziekana Wydziału Filologicznego UMK ds. Praktyk Studenckich dla kierunków: lingwistyka praktyczna i copywriting, filologia polska s2 sp. copywriterska
DYŻURY:
Collegium Maius
ul. Fosa Staromiejska 3
pok. 202
e-mail: sioma@umk.pl
Dyżury w semestrze zimowym 2017/2018:
poniedziałek, godz. 9.00-9.45
środa, godz. 16.30-17.00


dr Anna Mikołajewska - pełnomocnik Dziekana Wydziału Filologicznego UMK ds. Praktyk Studenckich dla kierunków: filologia angielska, filologia germańska, filologia romańska, italianistyka, japonistyka, arabistyka, lingwistyka stosowana - język włoski z językiem hiszpańskim, lingwistyka stosowana - język francuski z językiem arabskim, lingwistyka stosowana - język francuski z językiem hiszpańskim
DYŻURY:
Collegium Humanisticum
ul. Bojarskiego 1
pok. AB 3.12
e-mail: nanett@umk.pl
Dyżury w semestrze letnim 2017/2018:
czwartek, godz. 15.00-16.30
Dyżury w przerwie semestralnej: 29 stycznia 15.00-16.30, 7 i 21 lutego 9.45-11.15
 
dr Artur Karasiński - pełnomocnik Dziekana Wydziału Filologicznego UMK ds. Praktyk Studenckich dla kierunków: filologia bałkańska, filologia rosyjska, język obcy w biznesie - język rosyjski w biznesie, filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, filologia polska, kulturoznawstwo, komparatystyka literacko-kulturowa, lingwistyka stosowana - język rosyjski z językiem czeskim
DYŻURY:
Collegium Maius
ul. Fosa Staromiejska 3
pok. 314
e-mail: akarasinski@umk.pl
Dyżury w semestrze zimowym 2016/2017:
wtorek 13.00-14.00

 Zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego z 14 maja 2013 roku każdy student studiów licencjackich jest zobowiązany do odbycia praktyki zawodowej, której wymiar godzinowy, termin rozliczenia się z nich studenta oraz przypisaną im liczbę punktów ECTS określają plany studiów, zatwierdzone na poszczególnych kierunkach i specjalnościach.

Liczba godzin praktyk została określona na "co najmniej 60". Oznacza to, że można zrealizować więcej godzin, nie można mniej.

Praktyki można odbywać w zakładach pracy, które są potencjalnym miejscem pracy dla osób po danym kierunku studiów, co oznacza, że w czasie praktyki należy wykorzystywać wiedzę i umiejętności nabyte w czasie studiów. Najchętniej widzianymi miejscami odbywania praktyk są szkoły (w tym językowe), placówki oświatowe (np. biblioteki), placówki kulturalne (domy kultury, muzea, galerie itp.), biura podróży, biura firm współpracujących z zagranicą, urzędy gminy lub miasta itd. Naturalnie nie jest to kompletna lista - w wypadku, gdy student będzie chciał odbyć praktykę w danym zakładzie pracy może się skontaktować z dr. hab. Rafałem Moczkodanem celem uzyskania informacji, czy ten zakład pracy jest dopuszczalnym miejscem odbywania praktyki. 

Procedura uzyskania zgody i załatwienia wszelkich formalności jest następująca:
  • trzeba zgłosić się do wybranego zakładu pracy z podaniem o przyjęcie na praktykę i uzyskać na to pisemną zgodę (pieczątka i podpis);
  • z tą zgodą trzeba się zgłosić do Pełnomocnika ds. Praktyk, celem uzyskania porozumienia między UMK a zakładem pracy (godziny dyżurów wypisane są powyżej).

UWAGA! Osoby, które zgłaszają się po porozumienie między UMK a zakładem pracy, muszą dysponować następującymi danymi: nazwa zakładu pracy, stanowisko + imię i nazwisko osoby reprezentującej zakład pracy, termin praktyki, dane studenta (imię, nazwisko, kierunek, rok, nr albumu).

  • trzeba pobrać kartę praktyk i w czasie trwania praktyki ją uzupełnić;
  • trzeba zapisać się na praktykę w systemie USOS (niekoniecznie w tym momencie, można wcześniej).

PO PRAKTYCE trzeba dostarczyć do Pełnomocnika ds. Praktyk:

1. podanie o przyjęcie na praktykę ze zgodą zakładu pracy,

2. podpisane porozumienie między UMK a zakładem pracy,

3. wypełnioną i podpisaną (także przez pracownika zakładu) kartę praktyk.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (pol.: ciasteczka)

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia
Ci wygody podczas przeglądana zawartości naszych serwisów. Dowiedz się więcej na temat polityki cookies »

Zamknij