Tekstura

TEKSTURA. ROCZNIK FILOLOGICZNO-KULTUROZNAWCZY

"Tekstura" to recenzowane, naukowe pismo studenckie, poświęcone problematyce literaturoznawczej, kulturoznawczej, folklorystycznej oraz lingwistycznej. Swoje łamy udostępnia studentom i doktorantom Wydziału Filologicznego UMK. "Tekstura" popularyzuje wiedzę z zakresu literatury, kultury, folkloru i językoznawstwa, jest także miejscem żywej dyskusji, wymiany poglądów i prezentacji nowatorskiej myśli. Pismo umożliwia ponadto publikację najciekawszych fragmentów prac zaliczeniowych, licencjackich, magisterskich oraz materiałów pokonferencyjnych. Adresowane jest ono w pierwszej kolejności do studentów poszczególnych filologii oraz kulturoznawstwa, a w dalszej natomiast - do wszystkich zainteresowanych tą tematyką osób.

Rocznik filologiczno-kulturoznawczy "Tekstura" wydawany jest przez Koło Naukowe Folklorystów przy współudziale Samorządu Studenckiego Wydziału Filologicznego. Pismo w pełni finansowane jest ze środków Samorządu Studenckiego Wydziału Filologicznego UMK.

 

Rada naukowa czasopisma:

prof. dr hab. Cezary Bronowski

dr hab. Przemysław Nehring, prof. UMK

dr hab. Marek Podlasiak

Oddelegowany przedstawiciel Samorządu Studenckiego

Redaktor Naczelny czasopisma:

dr hab. Dariusz Brzostek

Redakcja czasopisma:

mgr Justyna Tuszyńska

mgr Paulina Tchurzewska

 


TEKSTURA. ROCZNIK FILOLOGICZNO-KULTUROZNAWCZY Tom 1/2010

 

 

Spis treści

Od Redakcji / 5

 

I. Historia literatury

 • Marta Ławrynkowicz, Miejsce motywu samotności w historii interpretacji Rozłączenia Juliusza Słowackiego / 9
 • Aleksandra Lutomierska, Problem alkoholizmu w życiu i twórczości Marka Hłaski / 17
 • Olga Wachcińska, "Wołk-Wołczacki jestem i koniec!" O poszukiwaniu tożsamości w powieści Wilcze łąki Zbigniewa Żakiewicza / 29
 • Łukasz Gemziak, Rosja i rosyjskość w twórczości Wiktora Jerofiejewa (na przykładzieEncyklopedii duszy rosyjskiej) / 47

 

II. Teoria literatury

 • Tomasz Dalasiński, Autor a podmiot liryczny. Wprowadzenie do teorii liryki autobiografizującej (na przykładzie twórczości Jacka Podsiadły) / 59
 • Jarosław Hetman, Tworzywo, czyli faktura dzieła literackiego w Księżycowym pałacu Paula Austera / 77
 • Tomasz Markiewka, Interpretacja, kultura, autor - refleksje nad Stanleyem Fishem / 89

 

III. Teatr, film, muzyka

 • Małgorzata Tarkowska, Teatr-wehikuł. Teatr Wierszalin jako spadkobierca tradycji Jerzego Grotowskiego / 103
 • Karolina Bednarek, "Tragedia Makbeta egzorcyzmem Polańskiego" / 115
 • Piotr Buratyński, Wpływ literatury Honoriusza Balzaka na filmy Françoisa Truffaut / 129
 • Joanna Daruszewska, Problem gatunkowości w Truposzu Jima Jarmuscha / 141
 • Artur Jabłoński, Współczesny Bal u Senatora według Krzysztofa Grabowskiego / 151

 

IV. Folklor

 • Olga Cieplińska, O siedmiu braciach bocianach - bajka magiczna (T 451) w kontekście kultury ludowej / 163
 • Roksana Sitniewska, Sierota. Bajka magiczna jako wyraz "świadomości ludowej" / 173
 • Elwira Wilczyńska, Pieczony wisielec (T 953) - w perspektywie genologicznej / 187
 • Daniel Bokiniec, Folklor przedszkolny jako folklor środowiskowy / 197

 

V. Varia

 • Dopiero ja tam poruszułem wszystkich! Ze Stanisławem Kolimagą, muzykiem ludowym z Zalesia, rozmawia Bartosz Filipczyk / 215

 


 

TEKSTURA. ROCZNIK FILOLOGICZNO-KULTUROZNAWCZY Tom 2/2011

 

Spis treści

Od Redakcji / 5

 

I. O literaturze

 • Marta Irzyk, Problem aktualności społeczno-politycznej inwokacji Jerozolimy wyzwolonejTorkwata Tassa w tłumaczeniu Piotra Kochanowskiego / 9
 • Agnieszka Straburzyńska-Glaner, Miłość w poezji Kazimiery Zawistowskiej / 19
 • Artur Jabłoński, Elementy stylu futurystycznego w twórczości Stanisława Młodożeńca / 35
 • Justyna Filipczyk, Czas w Wertepach Leopolda Buczkowskiego / 47
 • Tomasz Dalasiński, "Mój rysopis". Pierwiastki autobiograficzne w poezji Briana Patena / 59
 • Łukasz Gemziak, Rosyjska krytyka literacka wobec twórczości Wiktora Jerofiejewa / 71

 

II. O języku

 • Paulina Rosalska, Jednoelementowe jednostki leksykalne o postaci krok / 85
 • Karol Mikicki, Czy postmodernizm jest potrzebny w językoznawstwie? Kilka uwag o językoznawstwie kognitywnym / 99

 

III. O sztuce obrazu

 • Agnieszka Komorowska, Gelsomina.Niewinność w trzech odsłonach / 109
 • Piotr Buratyński , Popkulturowa Muriel. Film Alaina Resnais w perspektywie późniejszej twórczości reżysera / 121
 • Zofia Spandowska, Podstawowe cechy kultury typu ludowego na podstawie przykładów zSzabli od Komendanta Jana Jakuba Kolskiego i Wina truskawkowego Dariusza Jabłońskiego/ 131
 • Roksana Sitniewska, "I że Cię nie opuszczę nawet po śmierci...", czyli Zjawa Barbary Radziwiłłówny Wojciecha Gersona / 141

 

IV. O folklorze

 • Olga Wachcińska, Folklorystyczne i literackie wędrówki wątku o królu Edypie / 159
 • Olga Cieplińska, Motywy ptaków w ludowych bajkach zwierzęcych / 177
 • Joanna Stankowska, O kocie w ludowej bajce zwierzęcej / 189
 • Adrian Jankowski, O żołnierzu,żonie jego i wójtowej, czyli magiczny świat klechdy kujawskiej / 201

 

 


 

TEKSTURA. ROCZNIK FILOLOGICZNO-KULTUROZNAWCZY Tom 3/2012

 

Spis treści

Od Redakcji / 5

 

I. Ciało, płeć, tożsamość

 • Aldona Kobus, Homoseksualność i queer w niewerystycznych odmianach prozy / 9
 • Wojciech Jaracz, Żywe trupy jako przedmiot estetyczny / 23
 • Natalia Niciejewska, "Kiedy jego ciało stało się więzieniem, a życie zmieniło się w mrugnięcie powieką, uwolniła go wyobraźnia...". Motyl i skafander Juliana Schnabela / 37
 • Olga Wachcińska, Ludowy obraz kobiety i jego społeczne konsekwencje / 51

 

II. (Auto)biografia, postać

 • Katarzyna Nowak, Nadobna Paskwalina Samuela Twardowskiego a koncepcja tekstu szklanego. Metaforyka szkła i jego pochodnych / 75
 • Klaudia Parol, "Spowiedź modernisty", czyli kim jest bohater Gawotów gwiezdnych Jana Wroczyńskiego / 85
 • Justyna Filipczyk, Postać dziada-śpiewaka w utworach Bolesława Leśmiana / 97
 • Aleksandra Lutomierska, Słowacki Hertza i Jastruna / 107
 • Tomasz Dalasińki, Polski personizm. Uwagi o poezji "barbarzyńców" / 121
 • Miron Szmytkiewicz, O życiu, które "[...] łatwo przechodzi w śmierć". Rzecz o filmie Andrzeja Wajdy Tatarak / 131
 • Roksana Sitniewska, Ze słowem za pan brat, czyli filmowa adaptacja powieści Wiesława Myśliwskiego Kamień na kamieniu / 141

 

III. Język

 • Justyna Tuszyńska, Odjazd Juliana Przybosia a teoria ekwiwalentyzowania / 157
 • Natalia Żochowska, Czy "mimo woli" jest jednostką języka? / 171

 


TEKSTURA. ROCZNIK FILOLOGICZNO-KULTUROZNAWCZY Tom 4/2013

 

Spis treści

Od Redakcji / 5

 

Kultura

 • Roksana Sitniewska - Obraz wszy w kulturze ludowej
 • Elwira Wilczyńska - Symbolika pszczół i mrówek w polskiej kulturze ludowej
 • Olga Zadurska - „Każdy ma swego robaka”. O owadach w polskiej medycynie ludowej
 • Aldona Kobus - Ciemna strona miasta. Fantazmat miejski w urban legends i urban fantasy
 • Paulina Tchurzewska - Od teorii krytycznej do performatywności. Michael Haneke jako krytyk kultury
 • Agnieszka Straburzyńska-Glaner - Galeria, która poRUSZa!

Literatura

 • Marta Irzyk - Apokryf w literaturze dawnej i współczesnej – próba zestawienia
 • Radosław Sobotka - Przed Ibsenem? O pewnej niekonsekwencji. Przestrzeń w Śniegu Stanisława Przybyszewskiego
 • Anna Szostek - Geneza Złotej gałązki Edwarda Leszczyńskiego. Kontynuacje i innowacje
 • Łukasz Grajewski - Koniec sensu końcem świata? Poetyckie poszukiwania Jerzego Żuławskiego
 • Aleksandra Szwagrzyk - „Pochować dawnej kultury zdechłego chochoła”? Schyłek w Weselu hrabiego Orgaza Romana Jaworskiego
 • Marta Dąbrowska - W „teatrze” Stanisława Grochowiaka. O poetyckim tomie Ballada rycerska
 • Tomasz Dalasiński - Syllepsis i sygnatura w poezji Adama Wiedemanna

 


TEKSTURA. ROCZNIK FILOLOGICZNO-KULTUROZNAWCZY Tom 5/2014

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści

Od Redakcji / 5

 

Kultura

I. Folklor

 • Roksana Sitniewska - Ludzki wymiar boskiej władzy. Wizerunki świętych w kontekście religijności ludowej
 • Elwira Wilczyńska - Zwierzęcy Inny. Zooantropijny charakter bractw męskich

II. Film

 • Mateusz Zmarzły - Film oraz ikona. O estetyce obrazu Stalkera Andrieja Tarkowskiego
 • Artur Wiśniewski - O ty, ile pozostało Kusturicy w ...Kusturicy. Blaski i cienie stylu dzieł bośniackiego reżysera w kontekście filmu Obiecaj mi
 • Aleksandra Dudczak - "Wiesz, że mnie kochasz" - moda na młodość w serialu Gossip girl

Literatura i język

I. Literatura

 • Sylwia Pluto-Prondzinska - Lutnia towarzyszką życia w wierszu Do swej lutni Macieja Kazimierza Sarbiewskiego
 • Aleksandra Szwagrzyk - "Inny" romantyzm: Król Ladawy Juliusza Słowackiego
 • Bartłomiej Alberski - Obcy czy Inni? XIX-wieczne literackie wyobrażenia środowisk żydowskich
 • Agnieszka Łazicka - Wzniosłość melancholii. O etycznym wymiarze motywu inności w powieści Heinricha Bölla Zwierzenia klowna
 • Olga Pela - "Jestem, kim jestem, rosyjsko-żydowsko Niemką". Problem inności w powieściach Hochzeit in Jerusalem (Wesele w Jeruzalem) oraz Meine weißen Nächte (Moje białe noce) Leny Gorelik
 • Aldona Kobus - Dysfunkcyjna kosmologia. Sacrum w twórczości Howarda Phillipsa Lovecrafta

II. Język

 • Łukasz Piotrowski - Inność w języku, czyli elementy rosyjskie w polskich reportażach z Rosji

 


 

INFORMACJE DLA AUTORÓW

Wymogi redakcyjne

 

Prosimy o dostarczanie niepublikowanych tekstów naukowych w języku polskim (format .doc, objętość do 10 stron maszynopisu, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5 wiersza, przypisy dolne, oznaczenia polskie, bibliografia). Informujemy, że istnieje możliwość publikacji fragmentów licencjackich i magisterskich.

Redakcja zastrzega sobie prawo do przyjęcia bądź odrzucenia nadesłanych tekstów oraz do dokonywania poprawek i skrótów w tekstach przyjętych do druku. Szczegółowe informacje można uzyskać drogą elektroniczną: tekstura@umk.pl

Obecnie artykuły do ,,Tekstury" można składać za pośrednictwem Platformy Akademickiej Czasopism http://apcz.pl/czasopisma//index.php/Tek/about/index

Dla autorów - do pobrania w formie pliku PDF:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (pol.: ciasteczka)

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia
Ci wygody podczas przeglądana zawartości naszych serwisów. Dowiedz się więcej na temat polityki cookies »

Zamknij