Procedura ukończenia studiów

Wszczęcie procedury następuje na wniosek studenta zaakceptowany przez promotora złożony w dziekanacie nie później niż dwa tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego (formularz stanowi załącznik nr 1 zarządzenia nr 45 Rektora UMK z dnia 18 kwietnia 2016 dotyczącego postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego w UMK w Toruniu*).

Do wniosku student dołącza:

- oświadczenie, że praca została napisana samodzielnie i nie była wcześniej przedmiotem procedury uzyskania tytułu zawodowego (załącznik nr 1*),

- zgodę na: archiwizację pracy dyplomowej w APD, sprawdzenie pracy przy pomocy programu antyplagiatowego oraz udostępnienie pracy dla potrzeb działalności dydaktycznej i naukowej (załącznik nr 1*).

Pracownik dziekanatu, na podstawie zatwierdzonego przez dziekana wniosku studenta, wprowadza dane dotyczące pracy dyplomowej do USOS i uruchamia proces archiwizacji pracy dyplomowej w APD.

Student wprowadza do APD (https://apd.umk.pl):

-                streszczenie pracy,

-                słowa kluczowe,

-                tytuł pracy w języku angielskim**,

-                elektroniczną wersję pracy dyplomowej w pliku zgodnym z załącznikiem nr 2*,

 

PO AKCEPTACJI PRACY PRZEZ PROMOTORA w systemie APD student drukuje z APD:

- jeden egzemplarz pracy dyplomowej z sumami kontrolnymi, przeznaczony do teczki akt osobowych studenta***, który składa w dziekanacie,

- egzemplarze dla promotora lub recenzenta (jeśli promotor wnioskował o dodatkowe egzemplarze), które należy złożyć w sekretariacie jednostki lub bezpośrednio dostarczyć promotorowi i recenzentowi.

 

Jednym z warunków uruchomienia dalszej procedury jest zaliczenie wszystkich przedmiotów, zdanie wszystkich egzaminów oraz zaliczenie praktyk studenckich przewidzianych w planie studiów (udokumentowane wpisem  w systemie USOS).

 

Najpóźniej w dniu egzaminu do dziekanatu należy dostarczyć:

-               4 jednakowe fotografie do dyplomu (35x45 mm),

-               dowód wniesienia opłaty za wydanie dyplomu (dokonana na konto indywidualne – do pobrania ze strony USOSweb),

-               legitymację studencką (studenci II stopnia),

-               udokumentowane informacje o odbytych w czasie studiów praktykach,

-               udokumentowane informacje o osiągnięciach uzyskanych w czasie studiów****

oraz wypełnić elektroniczną kartę obiegową (dokumenty związane z zakończeniem studiów będą wydawane po uzupełnieniu i zamknięciu obiegówki).

 

* złączniki dostępne są na stronie https://apd.umk.pl/

** w przypadku konieczności weryfikacji tytułu pracy dyplomowej w języku angielskim przez członka zespołu ds. weryfikacji tłumaczeń student wypełnia formularz stanowiący załącznik nr 3 dostępny na stronie https://apd.umk.pl/

*** egzemplarz pracy dyplomowej przeznaczony do teczki studenta powinien stanowić dwustronny wydruk komputerowy na kartkach formatu A4 trwale złączonych ze sobą i zabezpieczonych okładkami ochronnymi (oprawa miękka), zawierający stronę tytułową zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie https://apd.umk.pl/ w załączniku nr 4

**** standardowy katalog osiągnięć studenta wpisywanych do suplementu do dyplomu określa załącznik nr 7 dostępny na stronie https://apd.umk.pl/

 

Postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wniosek o wszczęcie postępowania
w sprawie nadania tytułu zawodowego - załącznik nr 1

Zasady przygotowania pliku
z elektroniczną wersją pracy dyplomowej - załącznik nr 2

Potwierdzenie poprawności tłumaczenia tytułu pracy dyplomowej na język angielski - załącznik nr 3

Strona tytułowa - załącznik nr 4

WNIOSEK O WYDANIE ODPISU DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW W TŁUMACZENIU NA JĘZYK OBCY - załącznik nr 5

WNIOSEK O WYDANIE ODPISU SUPLEMENTU DO DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW W TŁUMACZENIU NA JĘZYK ANGIELSKI - załącznik nr 6

Podstawowy katalog osiągnięć studenta wpisywanych
do suplementu do dyplomu - załącznik nr 7

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (pol.: ciasteczka)

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia
Ci wygody podczas przeglądana zawartości naszych serwisów. Dowiedz się więcej na temat polityki cookies »

Zamknij