Wzory podań i druki

 1. Podanie o powtarzanie roku
  Podanie należy złożyć do 27 września każdego roku. Studenci z III r. studiów pierwszego stopnia i II r. studiów drugiego stopnia podanie składają do 20 września. Przed złożeniem podania w dziekanacie należy zgłosić się do dydaktyka danego kierunku studiów w celu wyznaczenia różnic programowych.

 2. Podanie o wpis warunkowy na wyższy rok studiów
  Podanie należy złożyć do 27 września każdego roku.

 3. Prośba o wyrażenie zgody na wznowienie studiów
  Przed złożeniem podania w dziekanacie należy zgłosić się do dydaktyka danego kierunku studiów w celu wyznaczenia różnic programowych.

 4. Prośba o wyrażenie zgody na wznowienie studiów w celu nadania tytułu zawodowego
  Egzamin dyplomowy powinien odbyć się do 3 miesięcy od wznowienia.

 5. Prośba o wyrażenie zgody na przepisanie ocen
  Na przepisane przedmioty student nie zapisuje się w systemie USOS. Podanie należy złożyć do Dziekanatu przed rozpoczęciem zajęć.

 6. Prośba o wyrażenie zgody na zwolnienie ze szkolenia BHP
  Kurs BHP jest ważny 5 lat. Po tym okresie student musi ponownie zaliczyć szkolenie, które dostępne jest na platformie Moodle UMK.

 7. Podanie o przyznanie Indywidualnej Organizacji Studiów
  Do podania należy dołączyć odpowiednie zaświadczenie dokumentujące powód ubiegania się o IOS.

 8. Wykaz przedmiotów zrealizowanych na uczelni zagranicznej w ramach programu ERASMUS+

 9. Podanie o zmianę promotora pracy dyplomowej

 10. Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej
  Podanie należy złożyć do 20 września każdego roku.

 11. Oświadczenie o rezygnacji ze studiów
  Aby odebrać dokumenty z akt osobowych studenta, należy zwrócić legitymację studencką.

 12. Podanie o okolicznościowy długoterminowy urlop dziekański
  Za zgodą Prodziekana ds. Studenckich student w trakcie urlopu dziekańskiego może brać udział w określonych przez Prodziekana zajęciach i przystąpić do kończących je zaliczeń i egzaminów. Należy wówczas w podaniu podać nazwy tych realizowanych przedmiotów, z podziałem na semestr zimowy i letni. Student powracający z urlopu zobowiązany jest skontaktować się z dydaktykiem danego kierunku studiów w celu wyznaczenia różnic programowych.

 13. Podanie o urlop zdrowotny
  W  trakcie urlopu zdrowotnego, po uzyskaniu zgody komisji lekarskiej, student może brać udział w określonych przez Prodziekana ds. Studenckich zajęciach i przystąpić do kończących je zaliczeń i egzaminów. Należy wówczas w podaniu podać nazwy tych realizowanych przedmiotów, z podziałem na semestr zimowy i letni. Student powracający z urlopu zdrowotnego zobowiązany jest – przed podjęciem zajęć – złożyć Prodziekanowi ds. Studenckich orzeczenie komisji lekarskiej o zdolności do dalszego studiowania na danym kierunku. W przypadku braku zdolności do dalszego studiowania, należy ponownie wystąpić o udzielenie urlopu zdrowotnego. Student powracający z urlopu zobowiązany jest ponadto skontaktować się z dydaktykiem danego kierunku studiów w celu wyznaczenia różnic programowych.

 14. Skierowanie na Komisję Lekarską
  Prodziekan ds. Studenckich podpisuje skierowanie na Komisję Lekarską. Komisja Lekarska Akademickiej Przychodni Lekarskiej dyżuruje w piątki o godzinie 12.00 w pokoju nr 86 w siedzibie APL przy ul. Gagarina 39.

 15. Upoważnienie do odbioru dokumentów
  Student upoważnia osobę/y do odbioru dokumentów związanych z tokiem lub zakończeniem studiów, np. zaświadczenia o byciu studentem, dyplomu ukończenia studiów, suplementu do dyplomu, świadectwa dojrzałości itp.

 16. Informacja o numerze konta osobistego

 17. Wniosek o wydanie legitymacji studenckiej
  W celu uzyskania duplikatu legitymacji studenckiej należy na indywidualne konto studenta wnieść opłatę w wysokości 25,50 PLN i przynieść do dziekanatu wypełniony wniosek wraz z dowodem wpłaty.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (pol.: ciasteczka)

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia
Ci wygody podczas przeglądana zawartości naszych serwisów. Dowiedz się więcej na temat polityki cookies »

Zamknij