Centrum Badań Kitabistycznych

Centrum Badań Kitabistycznych/Centre for Kitab Studies
Wydział Filologiczny/Faculty of Languages
Collegium Maius
ul. Fosa Staromiejska 3
pokój 318
87-100 Toruń
www.tefsir.umk.pl

 

Kierownik
dr hab. Joanna Kulwicka-Kamińska (Instytut Języka Polskiego)
tel. 56 611-37-87
e-mail: asiakk2@tlen.pl

Współpracownicy
dr hab. Czesław Łapicz (Katedra Filologii Słowiańskiej)
dr Magdalena Lewicka (Pracownia Języka i Kultury Arabskiej)
dr Iwona Radziszewska (Katedra Bałkanistyki)

 
 
Centrum Badań Kitabistycznych powstało w 2015 r. jako jednostka organizacyjna Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 
PROFIL BADAWCZY

Centrum Badań Kitabistycznych jest specjalistyczną, interdyscyplinarną jednostką naukowo-badawczą. Do zadań Centrum należą: inicjowanie, prowadzenie i koordynowanie interdyscypli­narnych i międzynarodowych działań o charakterze naukowo-badawczym, edytorskim oraz popularyza­tor­skim z zakresu kitabistyki – subdyscypliny łączącej filologię polską i słowiańską z orientalistyką (arabistyką i turkologią) oraz z kulturoznawstwem i religioznawstwem. Przedmiotem badań kitabistyki jest materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Tatarów byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego (współcześnie: Tatarów polskich, białoruskich i litewskich).

 
CELE NAUKOWO-BADAWCZE

1. Wprowadzenie do świadomości społecznej oraz do obiegu naukowego oryginalnego źródła filologicznego, jakim jest piśmiennictwo religijne muzułmanów Wielkiego Księstwa Litewskiego, wraz z pierwszym na świecie, dokonanym już w XVI wieku, przekładem Koranu na język polski;
2. Inicjowanie i prowadzenie długofalowych prac dokumentacyjnych, edytorskich i badawczych o fundamentalnym znaczeniu dla dziedzictwa i kultury nie tylko narodowej, ale także europejskiej;
3. Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie tekstów źródłowych do in­ter­dyscypli­narnych badań nie tylko filologicznych, ale także historycznych, socjologicznych, religioznawczych, literaturo­znawczych, kulturoznawczych, teologicznych etc., zwłaszcza, że można wskazać podobieństwa systemowe między rękopisami tatarskimi i polskimi tekstami średniowiecznymi i renesansowymi, a także muzułmańską tradycją tłumaczeniową;
4. Udział na zasadach eksperckich w inicjatywach innych ośrodków krajowych  i zagra­nicznych podejmujących problematykę mniejszości narodowych i kulturowych;
5. Ekspertyzy zabytkowych rękopisów Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego,  o które zwracają się do Centrum właściciele prywatni oraz takie instytucje, jak biblioteki i muzea, np. Biblioteka PAN w Kórniku oraz Muzeum Podlaskie w Białymstoku;
6. Występowanie o środki zewnętrzne na finansowanie inicjatyw badawczych, edytorskich i popularyzatorskich  z zakresu kitabistyki.

Przy realizacji projektów naukowo-badawczych Centrum zaprasza do współpracy ośrodki naukowe z Polski (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Gdański) oraz z zagranicy (Uniwersytet Wileński, Narodowa Akademia Nauk Białorusi w Mińsku, Cambridge Central Asian Research Forum, and Research Associate, University of London, Theory and Practice in Comparative and Historical Perspective, Saint-Petersburg State University, Belarusian State University).

 
WSPÓŁPRACA INSTYTUCJONALNA

Pracownia Słownika Polszczyzny XVI w., ul. Piekary 8, 87-100 Toruń.

 
DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Centrum Badań Kitabistycznych proponuje: wykłady monograficzne z zakresu translacji ksiąg religijnych oraz wielopoziomowych relacji słowiańsko-orientalnych; tematy prac dyplomowych (oraz doktorskich) z zakresu historii, kultury oraz  piśmiennictwa Wielkiego Księstwa Litewskiego, ze szczególnym uwzględnieniem polszczyzny północnokresowej oraz interferencji międzyreligijnej itp.

 
ZASOBY CENTRUM

Centrum dysponuje specjalistyczną aparaturą naukowo-badawczą, w tym sprzętem informatycznym niezbędnym do prowadzenia badań z zakresu kitabistyki. Ponadto ma w swoich zasobach bogaty księgozbiór historycznej i współczesnej literatury kitabistycznej oraz unikatowe zabytki rękopiśmienne Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego.

 
MONOGRAFIE

1)      Święte księgi  judaizmu, chrześcijaństwa i islamu w słowiańskim kręgu kulturowym, t. 1, Księgi wyznawców islamu. Kitabistyka, red. M. Krajewska, J. Kulwicka-Kamińska, A. Szulc, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016, ss. 284. 

2)      Święte księgi  judaizmu, chrześcijaństwa i islamu w słowiańskim kręgu kulturowym, t. 2, Księgi wyznawców judaizmu i islamu. Historia – Socjologia – Sztuka, red. M. Krajewska, J. Kulwicka-Kamińska, A. Szulc, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016, ss. 244. 

3)      Święte księgi  judaizmu, chrześcijaństwa i islamu w słowiańskim kręgu kulturowym, t. 3, Słowiańscy chrześcijanie Wschodu i Zachodu. Język – Dialekt – Piśmiennictwo, red. M. Krajewska, J. Kulwicka-Kamińska, A. Szulc, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016, s. 298.

http://wydawnictwo.umk.pl/pl/series/4078/swiete-ksiegi-judaizmu-chrzescijanstwa-i-islamu-w-slowianskim-kregu-kulturowym-prace-dedykowane-profesorowi-czeslawowi-lapiczowi-tom-3-slowianscy-chrzescijanie-wschodu-i-zachodu-jezyk-dialekt-pismiennictwo

 
KONFERENCJE
  • 27-30 czerwca 2017: TATARZY–MUZUŁMANIE WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGO: PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ ♦ 620 lat Tatarów w historii, religii i kulturze Białorusi, Litwy i Polski

Abstrakty

Program

Sprawozdanie

Okładka

  • 12-13 kwietnia 2018: DZIEDZICTWO KULTUROWE TATARÓW WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGO. 50-LECIE KITABISTYKI
 
WYDARZENIA
  • Toruński Festiwal Nauki i Sztuki:

22 kwietnia 2017Wielojęzyczność w kraju nad Wisłą - Multlingveco en lando ĉe Vistulo

 https://www.youtube.com/watch?v=aKl89kNXUh8

 
GRANT

http://www.tefsir.umk.pl/

 

Galeria

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (pol.: ciasteczka)

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia
Ci wygody podczas przeglądana zawartości naszych serwisów. Dowiedz się więcej na temat polityki cookies »

Zamknij