ERASMUS+

 

Program Erasmus powstał w 1987 roku jako program wymiany studentów, a jego główną ideą jest rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Nazwa Erasmus nawiązuje do imienia holenderskiego filozofa i teologa, humanisty, Erazma z Rotterdamu (1466-1536), wybitnego czlowieka renesansu, który kształcił się w wielu uczelniach w różnych krajach Europy, a jego poglądy na edukację przesycone były głębokim humanizmem.

Erasmus jest programem dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. Uczelnie biorące udział w Erasmusie mają możliwość:

  • prowadzenia wymiany studentów (wyjazdy/przyjazdy na część studiów albo na praktykę);
  • prowadzenia wymiany pracowników uczelni (nauczycieli akademickich i innych pracowników uczelni); 
  • organizowania kursów intensywnych - cyklu zajęć dydaktycznych opracowanych i prowadzonych przez wykładowców z różnych krajów dla międzynarodowej grupy studentów;
  • udziału w projektach wielostronnych wraz z grupą uczelni z innych krajów uczestniczących;
  • udziału w sieciach Erasmusa.

Polska bierze udział w programie Erasmus od roku 1998/99. W latach 1995-2006 Erasmus wchodził w skład wspólnotowego programu Socrates, a od roku akademickiego 2007/2008 jest częścią programu „Uczenie się przez całe życie” (LLP – the Lifelong Learning Programme), programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego, przewidzianego na lata 2007-2013.

19 listopada 2013 r. Parlament Europejski podjął decyzję ustanawiającą program Erasmus+, nowy program UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. Program Erasmus+, wspierający edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie, ma rozpocząć się w styczniu 2014 r. Młodzi ludzie, studenci i dorośli zdobędą doświadczenie i umiejętności, studiując, szkoląc się lub odbywając wolontariat za granicą w ramach programu Erasmus+.

Erasmus+ zastępuje siedem wcześniejszych programów i wprowadza wiele uproszczeń, aby dostęp do funduszy edukacyjnych był łatwiejszy niż kiedykolwiek. Poza programami „Uczenie się przez całe życie” oraz „Młodzież w działaniu”, w jego struktury wejdą m.in.: Erasmus Mundus, Tempus, Jean Monnet oraz wsparcie dla inicjatyw sportowych.

 

 

 

 

 
Koordynatorzy programu ERASMUS+ na Wydziale Filologicznym
Koordynator wydziałowy
dr Marcin Skibicki (filologia romańska)
e-mail: skibicki@umk.pl
tel. (+48 56) 611-35-71
Informacje ogólne
dr hab. Ariadna Strugielska (filologia angielska)
e-mail: ariadnas@umk.pl
tel. (+48 56) 611-37-03
Informacje ogólne
Studenci wyjeżdżający
Studenci przyjeżdżający
dr hab. Monika Tokarzewska (filologia germańska)
e-mail: monikat@umk.pl
tel. (+48 56) 611-37-06
 
dr Katarzyna Rogalska-Chodecka (filologia włoska)
e-mail: kasia@umk.pl
tel. (+48 56) 611-35-22
 

dr hab. Dariusz Pniewski (filologia polska)
e-mail: Dariusz.Pniewski@umk.pl
te. (+48 56) 611-35-13

 
dr Adrian Mianecki (kulturoznawstwo)
e-mail: mianecki@umk.pl
tel. (+48 56) 611-35-28
 
dr Dorota Paśko-Koneczniak (filologia rosyjska)
e-mail: dorpas@umk.pl
tel. (+48 56) 611-36-02
Informacje ogólne
dr Artur Karasiński (filologia bałkańska)
e-mail: akarasinski@umk.pl
tel. (+48 56) 611-36-07
Informacje ogólne
dr hab. Bartosz Awianowicz (filologia klasyczna, wiedza o kulturze śródziemnomorskiej)
e-mail: bawianus@umk.pl
tel. (+48 56) 611-35-66
 

 

Biuro Programów Międzynarodowych
Wykaz uczelni partnerskich
Erasmus+. General language requirements/Erasmus+. Wymagania językowe

Galeria

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (pol.: ciasteczka)

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia
Ci wygody podczas przeglądana zawartości naszych serwisów. Dowiedz się więcej na temat polityki cookies »

Zamknij