do wyszukiwarki strona kierunku do rekrutacji filologia rosyjska studia I stopnia

Dodaj do schowka
Stacjonarne
Limit miejsc
75
Jakie języki poznam?
język rosyjski, język czeski
Wymagania
język rosyjski albo inny język obcy nowożytny, język polski.
Dlaczego filologia rosyjska studia I stopnia?
Ciekawy program studiów, zapewniający absolwentom rzetelne przygotowanie filologiczne (wiedza o języku, kulturze, historii i literaturze rosyjskiej).
Dlaczego UMK?
Bogaty program praktycznej nauki języka rosyjskiego zapewnia studentom opanowanie wszystkich sprawności, tj. mówienia, pisania, rozumienia, czytania, tłumaczenia, w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się w różnych sytuacjach komunikacyjnych – oficjalnych (np. urzędowych, biznesowych), a także nieformalnych (towarzyskich, codziennych). Zajęcia mają w pełni autorski charakter i są prowadzone w oparciu o urozmaicone materiały, przy szerokim zastosowaniu multimediów.
Co po studiach?
Pracownik sektora usług lub sektora turystycznego (pilot wycieczek), tłumacz języka rosyjskiego, broker.
O kierunku
  • bogaty program praktycznej nauki języka rosyjskiego zapewnia studentom opanowanie wszystkich sprawności, tj. mówienia, pisania, rozumienia, czytania, tłumaczenia, w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się w różnych sytuacjach komunikacyjnych – oficjalnych (np. urzędowych, biznesowych), a także nieformalnych (towarzyskich, codziennych). Zajęcia mają w pełni autorski charakter i są prowadzone w oparciu o urozmaicone materiały, przy szerokim zastosowaniu multimediów,
  • ciekawy program studiów, zapewniający absolwentom rzetelne przygotowanie filologiczne (wiedza o języku, kulturze, historii i literaturze rosyjskiej),
  • z myślą o kandydatach nieznających języka rosyjskiego program studiów został ukierunkowany na poszerzenie podstawowej wiedzy o języku, kulturze, historii i literaturze rosyjskiej o zagadnienia przybliżające realia współczesnej Rosji (specjalizacja: wiedza o współczesnej Rosji). Tak pomyślany program studiów umożliwia rozumienie, a także dokonanie samodzielnej oceny wszelkich procesów zachodzących aktualnie w Rosji,
  • z myślą o kandydatach znających język rosyjski program studiów został ukierunkowany na zdobycie wiedzy z zakresu teorii, strategii i technik tłumaczenia, organizacji warsztatu tłumacza (specjalizacja: translatoryczna). Tak pomyślany program studiów daje niezbędne podstawy do wykonywania w przyszłości zawodu tłumacza,
  • oferujemy seminaria licencjackie o zróżnicowanej tematyce: translatorycznej, rosjoznawczej, literaturoznawczej i językoznawczej,
  • dajemy studentom możliwość opanowania języka zachodnioeuropejskiego, a także wyboru lektoratu mniej popularnych języków, w tym np. języka czeskiego, co w połączeniu ze znakomitą znajomością języka rosyjskiego znacznie zwiększa szanse naszych absolwentów na rynku pracy,
  • studenci rusycystyki mogą wyjeżdżać na stypendia zagraniczne (program ERASMUS), mają też możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (program MOST),
  • wśród kadry naukowej są nie tylko cenieni polscy wykładowcy, ale także native speakerzy,
  • stwarzamy studentom możliwość rozwijania i pogłębiania swoich zainteresowań poprzez uczestnictwo w działalności Koła Naukowego Rosjoznawców; działa ono obecnie w trzech sekcjach: filmoznawczej, staroobrzędowców i kulturoznawczej,
  • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej i Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (pol.: ciasteczka)

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia
Ci wygody podczas przeglądana zawartości naszych serwisów. Dowiedz się więcej na temat polityki cookies »

Zamknij