do wyszukiwarki strona kierunku do rekrutacji lingwistyka stosowana: język rosyjski z językiem czeskim studia I stopnia

Dodaj do schowka
Stacjonarne
Limit miejsc
30
Jakie języki poznam?
język rosyjski, język czeski
Wymagania
język obcy nowożytny, język polski
Dlaczego lingwistyka stosowana: język rosyjski z językiem czeskim studia I stopnia?
Znajomość historii dwóch języków, elementów kultury oraz literatury rosyjskiej i czeskiej, a także zdobyte kompetencje językowe i tłumaczeniowe można wykorzystać w kontaktach z mediami i w dyplomacji. Przydatne będą one również we współczesnych kontaktach politycznych, gospodarczych i kulturalnych z krajami rosyjskiego oraz czeskiego obszaru językowego. Lingwistyka stosowana łącząca język rosyjski z czeskim to niepowtarzalna oferta dydaktyczna w naszym regionie.
Dlaczego UMK?
Studiowanie odbywa się w ramach modułów: językowym - praktycznej nauki dwóch języków (rosyjskiego i czeskiego), kulturowo-literaturoznawczym oraz językoznawstwa stosowanego i przekładu. UMK oferuje wyjazdy na stypendia zagraniczne (m.in. w ramach programu ERASMUS+) oraz możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST).
Co po studiach?
Absolwent filologii ze znajomością języka rosyjskiego i czeskiego będzie mógł podjąć dalsze kształcenie na studiach drugiego stopnia (2-letnie magisterskie uzupełniające). Może pracować m.in. jako: nauczyciel języka rosyjskiego w szkole podstawowej i gimnazjum (po ukończeniu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela), tłumacz dokumentów, literatury pięknej i naukowej, tłumacz podczas wizyt polskich delegacji w krajach rosyjskojęzycznych, czeskojęzycznych oraz wizyt delegacji tychże krajów w Polsce, specjalista w placówkach dyplomatycznych, instytucjach międzynarodowych, instytucjach kulturalnych i w mediach, osoba zajmująca stanowiska, na których niezbędna jest biegła znajomość języka rosyjskiego oraz znajomość kultury i języka czeskiego (np. pilot wycieczek zagranicznych i polskich do tych krajów). Absolwenci chcący podnieść swą atrakcyjność zawodową mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia, ze szczególnym uwzględnieniem filologii.
O kierunku

Studenci lingwistyki stosowanej (język rosyjski z językiem czeskim) przede wszystkim zdobywają umiejętności posługiwania się językiem rosyjskim i czeskim na poziomie B2 w różnych sytuacjach komunikacyjnych – oficjalnych, urzędowych, biznesowych, a także nieformalnych, towarzyskich, codziennych. Poznają także teorię, strategie i techniki tłumaczenia oraz organizacji warsztatu translatorskiego, dzięki czemu otrzymują niezbędne podstawy do wykonywania w przyszłości zawodu tłumacza. Ponieważ dobry tłumacz nie tylko zna języki obce, ale również realia społeczno-kulturowe, program studiów został ukierunkowany zarówno na zdobycie ogólnej wiedzy o języku rosyjskim oraz czeskim, jak i kulturze, historii i literaturze obydwu narodów. Absolwent lingwistyki stosowanej: język rosyjski z językiem czeskim na UMK może pracować m.in. jako tłumacz, a także na stanowiskach, na których niezbędna jest biegła znajomość języka rosyjskiego i czeskiego oraz realiów tych państw (np. turystyka, sektor usług, dyplomacja, biznes, środki masowego przekazu, reklama).

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (pol.: ciasteczka)

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia
Ci wygody podczas przeglądana zawartości naszych serwisów. Dowiedz się więcej na temat polityki cookies »

Zamknij