do wyszukiwarki strona kierunku do rekrutacji język obcy w biznesie: specjalność język rosyjski w biznesie studia I stopnia

Dodaj do schowka
Stacjonarne
Limit miejsc
40
Jakie języki poznam?
język rosyjski
Wymagania
język obcy nowożytny, historia albo matematyka albo wiedza o społeczeństwie albo język polski
Dlaczego język obcy w biznesie: specjalność język rosyjski w biznesie studia I stopnia?
Studia w zakresie specjalności: język rosyjski w biznesie umożliwiają absolwentowi zdobycie praktycznych umiejętności językowych, przyswojenie ogólnej wiedzy o kulturze rosyjskiej i realiach współczesnej Rosji, opanowanie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie ekonomii. Podstawy ekonomii w powiązaniu ze znajomością języka oraz realiów rosyjskich powinny umożliwić absolwentowi rozumienie kulturowych uwarunkowań biznesu, a także dokonanie samodzielnej oceny podstawowych procesów i zjawisk ekonomiczno-społecznych zachodzących w Rosji.
Dlaczego UMK?
Na żadnym z wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika nie ma kierunku o podobnie zdefiniowanych celach i efektach kształcenia, kierunku, który umożliwiłby absolwentowi nabycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji z obszaru kształcenia humanistycznego, wzbogaconego o efekty kształcenia z obszaru nauk społecznych. Dzięki przedmiotom filologicznym, w tym zajęciom z praktycznej nauki języka obcego, studenci zdobywają wszechstronne przygotowanie językowe, także do pracy w sferze biznesu, oraz rozwijają swe kompetencje w zakresie tłumaczenia ustnego i pisemnego. Ponadto program studiów został ukierunkowany na zdobycie ogólnej wiedzy o kulturze danego obszaru językowego w jej wymiarze historycznym oraz współczesnym.
Co po studiach?
Absolwent kierunku: język obcy w biznesie, specjalność: język rosyjski w biznesie to osoba o szerokich kompetencjach zarówno językowych, jak i pozajęzykowych, swobodnie orientująca się w realiach kulturowych Rosji, dysponująca podstawami wiedzy ekonomicznej w stopniu pozwalającym zrozumieć specyfikę kontaktów biznesowych z naszymi wschodnimi sąsiadami. Ukończenie kierunku: język obcy w biznesie, specjalność: język rosyjski w biznesie otwiera przed absolwentem nowe możliwości na rynku pracy, jakich nie daje posiadanie kompetencji jedynie humanistycznych (filologia rosyjska) lub społecznych (ekonomia). Absolwenci chcący podnieść swą atrakcyjność zawodową mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia ze szczególnym uwzględnieniem filologii rosyjskiej oraz ekonomii i zarządzania.
O kierunku
  • bogaty program praktycznej nauki języka rosyjskiego pozwalający studentowi opanowanie wszystkich sprawności językowych w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się w różnych sytuacjach komunikacyjnych, zarówno oficjalnych (np. urzędowych, biznesowych), jak i nieformalnych (towarzyskich, codziennych);
  • możliwość nabycia kompetencji w zakresie tłumaczenia ustnego i pisemnego, w tym także w sferze biznesu;
  • blok przedmiotów zapewniający absolwentom rzetelne przygotowanie filologiczne (wiedza o języku, kulturze, historii i literaturze rosyjskiej), a także blok przedmiotów umożliwiających przyswojenie niezbędnej wiedzy i umiejętności w zakresie ekonomii, obejmującej m.in. problemy mikro- i makroekonomii, funkcjonowania rynku, zarządzania oraz handlu zagranicznego;
  • seminaria licencjackie o zróżnicowanej tematyce, uwzględniającej komponent ekonomiczny;
  • możliwość wyjazdów na stypendia zagraniczne (program ERASMUS+) oraz studiowania w innych ośrodkach w Polsce (program MOST);
  • zajęcia mające w pełni autorski charakter i prowadzone w oparciu o urozmaicone materiały, przy szerokim zastosowaniu multimediów;
  • cenieni polscy wykładowcy, ale także native speakerzy wśród kadry naukowej.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (pol.: ciasteczka)

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia
Ci wygody podczas przeglądana zawartości naszych serwisów. Dowiedz się więcej na temat polityki cookies »

Zamknij