do wyszukiwarki strona kierunku do rekrutacji Studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa

Dodaj do schowka
Doktoranckie
Limit miejsc
5
Wymagania
tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, predyspozycje do pracy naukowo-badawczej.
Dlaczego Studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa?
Studia dla chcących rozwijać umiejętności z dydaktyki szkoły wyższej, a także chcących rozpocząć przygotowania do podjęcia pracy naukowej i/lub dydaktycznej w placówkach naukowych i szkołach wyższych.
Dlaczego UMK?
Oferujemy zajęcia na bardzo wysokim poziomie, wyspecjalizowaną kadrę oraz rozwój indywidualnych możliwości studenta. Ponadto studenci studiów doktoranckich posiadają wszelkie prawa studenckie, w tym prawo do otrzymywania stypendium doktoranckiego oraz różnych form pomocy socjalnej.
Co po studiach?
Przygotowanie do podjęcia pracy naukowej i/lub dydaktycznej w placówkach naukowych i szkołach wyższych oraz do uczestnictwa w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą.
O kierunku

Studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa trwają cztery lata i kończą się uzyskaniem przez uczestnika stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych. Studia te prowadzone są w systemie stacjonarnym. Studia doktoranckie przygotowują do podjęcia pracy naukowej i/lub dydaktycznej w placówkach naukowych i szkołach wyższych. W trakcie studiów słuchacz poszerza wiedzę teoretyczną i metodologiczną z zakresu współczesnej lingwistyki, uzyskuje również możliwość uczestnictwa w zajęciach z dyscyplin pokrewnych oraz lektoratach języka obcego. Głównym celem studiów jest przygotowanie rozprawy doktorskiej i uzyskanie stopnia naukowego. Przedmiotem badań szczegółowych, synchronicznych i/lub diachronicznych może być zarówno język polski, jak i języki obce, w szczególności te, które są przedmiotem badań naukowych i działalności dydaktycznej na Wydziale Filologicznym UMK (np. angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, łacina, języki bałkańskie) lub inne, w zależności od zainteresowań i kompetencji uczestnika studiów. Doktorant zdobywa również umiejętności dydaktyczne (w szczególności w zakresie przedmiotów językoznawczych). W programie studiów doktoranckich przewidziane jest zarówno samodzielne prowadzenie zajęć ze studentami I i II stopnia (tzw. praktyki zawodowe), jak i uczestnictwo w zajęciach rozwijających umiejętności z dydaktyki szkoły wyższej.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (pol.: ciasteczka)

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia
Ci wygody podczas przeglądana zawartości naszych serwisów. Dowiedz się więcej na temat polityki cookies »

Zamknij