do wyszukiwarki strona kierunku do rekrutacji komparatystyka literacko-kulturowa studia I stopnia

Dodaj do schowka
Stacjonarne
Limit miejsc
25
Wymagania
język obcy nowożytny, historia albo język polski (część pisemna), albo język łaciński i kultura antyczna, albo filozofia, albo historia sztuki, albo historia muzyki, albo WOS, albo geografia
Dlaczego komparatystyka literacko-kulturowa studia I stopnia?
Komparatystyka literacko-kulturowa to studia dla osób lubiących czytać i oglądać, poznawać różne kultury, uczyć się języków obcych. Jest to jednocześnie idealny kierunek dla tych, którzy chcą mieć jak największy wpływ na wybór studiowanych przedmiotów - ponad połowę zajęć wybiera student.
Dlaczego UMK?
Program naszych studiów obejmuje dwa bloki przedmiotów. Pierwszy z nich to przedmioty obowiązkowe dla wszystkich studentów komparatystyki oraz fakultatywne, wybierane przez studentów w porozumieniu z opiekunami naukowymi, dzięki czemu student poznaje przedmioty wykładane na różnych kierunkach studiów. Studia komparatystyczne kładą nacisk na naukę języków. Studiowanie komparatystyki na UMK wiąże się z wysokim stopniem zindywidualizowania programu studiów. Ponad połowę przedmiotów stanowią zajęcia do wyboru, zatem każdy student ma swój własny program nauczania.
Co po studiach?
Dziennikarz, specjalista pracujący w instytucjach kultury, publicysta literacki i kulturoznawczy.
O kierunku

Komparatystyka literacko-kulturowa to prowadzone na Wydziale Filologicznym studia licencjackie, adresowane do osób o szerokich zainteresowaniach literackich i ogólnokulturowych, wykraczających poza ramy jednej kultury narodowej. Na komparatystyce można poznawać dwie lub więcej literatury/kultury narodowe, dodatkowo wybierając zgodnie ze swoimi zainteresowaniami rozmaite przedmioty z oferty Wydziału Filologicznego i całego uniwersytetu. Zaletą kierunku jest możliwość intensywnej nauki języków obcych - nie tylko w ramach tradycyjnych lektoratów (w wymiarze rozszerzonym), ale także na rozbudowanych kursach oferowanych przez filologie obce. Program studiów w niecałych 50% składa się z zajęć obligatoryjnych, druga połowa to zajęcia do wyboru - takiej możliwości samodzielnego kształtowania ścieżki swoich studiów nie daje prawie żaden inny kierunek. Te przedmioty, które są obowiązkowe dla wszystkich studentów komparatystyki, dają podstawy wiedzy o kulturze, zapoznają studentów z dorobkiem literatury światowej oraz wyposażają w warsztat metodologiczny niezbędny do porównawczego badania literatur i kultur narodowych, a także rozmaitych obszarów kultury wysokiej i popularnej. Przedmioty fakultatywne, wybierane przez studentów w porozumieniu z opiekunami naukowymi, pozwalają zdobyć rozległą wiedzę szczegółową. W sytuacji, gdy studiowanie drugiego kierunku jest odpłatne, możliwość nieodpłatnego uczęszczania na zajęcia z różnych kierunków, jaką daje komparatystyka, staje się nie byle jaką zaletą.

Studia z zakresu komparatystyki literacko-kulturowej mają na celu wykształcenie ludzi dobrze zorientowanych w różnorodności kulturowej świata, otwartych, samodzielnie myślących, przygotowanych do życia w zglobalizowanej rzeczywistości. Komparatystyka nie jest kierunkiem przygotowującym do konkretnego zawodu, sprzyja jednak rozwinięciu kompetencji cenionych przez pracodawców: elastyczności w myśleniu i działaniu, otwartości na nowe wyzwania i na innych ludzi, samodzielności i krytycyzmu. Umożliwia przy tym dobre poznanie obcych języków i kultur. Przede wszystkim zaś daje szerokie wykształcenie humanistyczne, które można pogłębiać na różnych kierunkach studiów drugiego stopnia w kraju i za granicą.

Komparatystyka literacka i kulturowa to dyscypliny prężnie rozwijające się na świecie; większość najlepszych światowych uniwersytetów oferuje studia z tego zakresu. UMK jest jedyną uczelnią w Polsce, na której prowadzone będą samodzielne studia komparatystyczne - takie w dodatku, które traktują jednakowo wszystkie literatury i kultury narodowe, nieuprzywilejowując żadnej z nich. Nawet na Uniwersytecie Jagiellońskim czy Uniwersytecie Warszawskim komparatystyka jest tylko specjalizacją oferowaną w ramach polonistyki.Ta strona wykorzystuje pliki cookies (pol.: ciasteczka)

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia
Ci wygody podczas przeglądana zawartości naszych serwisów. Dowiedz się więcej na temat polityki cookies »

Zamknij