Kierunki dla Ciebie

Maturzysta

Zaczynam studia i szukam dla siebie najlepszego kierunku.

Licencjat

Idę dalej i chcę dopasować kierunek pod kątem mojego dalszego rozwoju.

Magister

Pogłębiam wiedzę i poszukuję nowych kierunków.

Doktorant

Zamierzam doktoryzować się i szukam odpowiedniej oferty.

Brak kierunków dla podanych kryteriów.
Studia stacjonarne
znaleziono

filologia bałkańska studia I stopnia

ukryj
podstawowe informacje
pokaż szczegóły

filologia bałkańska studia I stopnia

ukryj
Limit miejsc: 50
Jakie języki poznam?:
język albański, język bułgarski, język chorwacki, język serbski
Wymagania
język obcy nowożytny, język polski
powrót

filologia angielska studia I stopnia

ukryj
podstawowe informacje
pokaż szczegóły

filologia angielska studia I stopnia

ukryj
Limit miejsc: 75
Jakie języki poznam?:
język angielski
Wymagania
język angielski, język polski
powrót

lingwistyka stosowana: język rosyjski z językiem czeskim studia I stopnia

ukryj
podstawowe informacje
pokaż szczegóły

lingwistyka stosowana: język rosyjski z językiem czeskim studia I stopnia

ukryj
Limit miejsc: 30
Jakie języki poznam?:
język rosyjski, język czeski
Wymagania
język obcy nowożytny, język polski
powrót

język obcy w biznesie: specjalność język rosyjski w biznesie studia I stopnia

ukryj
podstawowe informacje
pokaż szczegóły

język obcy w biznesie: specjalność język rosyjski w biznesie studia I stopnia

ukryj
Limit miejsc: 40
Jakie języki poznam?:
język rosyjski
Wymagania
język obcy nowożytny, historia albo matematyka albo wiedza o społeczeństwie albo język polski
powrót

lingwistyka praktyczna i copywriting studia I stopnia

ukryj
podstawowe informacje
pokaż szczegóły

lingwistyka praktyczna i copywriting studia I stopnia

ukryj
Limit miejsc: 60
Wymagania
język polski
powrót

japonistyka studia II stopnia

ukryj
podstawowe informacje
pokaż szczegóły

japonistyka studia II stopnia

ukryj
Limit miejsc: 25
Jakie języki poznam?:
język japoński
Wymagania
język angielski, język polski
powrót

filologia polska: specjalność edytorsko-wydawnicza studia I stopnia

ukryj
podstawowe informacje
pokaż szczegóły

filologia polska: specjalność edytorsko-wydawnicza studia I stopnia

ukryj
Limit miejsc: 50
Wymagania
język polski
powrót

filologia polska: specjalność ogólna studia I stopnia

ukryj
podstawowe informacje
pokaż szczegóły

filologia polska: specjalność ogólna studia I stopnia

ukryj
Limit miejsc: 75
Wymagania
język polski
powrót

kulturoznawstwo studia II stopnia

ukryj
podstawowe informacje
pokaż szczegóły

kulturoznawstwo studia II stopnia

ukryj
Limit miejsc: 54
Wymagania
tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny dowolnego kierunku lub makrokierunku
powrót

filologia polska studia II stopnia

ukryj
podstawowe informacje
pokaż szczegóły

filologia polska studia II stopnia

ukryj
Limit miejsc: 93
Wymagania
tytuł licencjata, magistra lub równoważny dowolnego kierunku z obszaru nauk humanistycznych albo społecznych
powrót

filologia polska: specjalność literaturoznawcza studia II stopnia

ukryj
podstawowe informacje
pokaż szczegóły

filologia polska: specjalność literaturoznawcza studia II stopnia

ukryj
Limit miejsc: 93
Wymagania
tytuł licencjata, magistra lub równoważny dowolnego kierunku z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych
powrót

filologia polska: specjalność językoznawcza studia II stopnia

ukryj
podstawowe informacje
pokaż szczegóły

filologia polska: specjalność językoznawcza studia II stopnia

ukryj
Limit miejsc: 93
Wymagania
tytuł licencjata, magistra lub równoważny dowolnego kierunku z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych
powrót

filologia rosyjska studia II stopnia

ukryj
podstawowe informacje
pokaż szczegóły

filologia rosyjska studia II stopnia

ukryj
Limit miejsc: 25
Jakie języki poznam?:
język rosyjski
Wymagania
tytuł licencjata, magistra lub równoważny kierunku humanistycznego lub makrokierunku, w skład którego wchodzi kierunek humanistyczny oraz znajomość języka rosyjskiego w stopniu odpowiadającym poziomowi B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Rady Europy
powrót

filologia romańska studia II stopnia

ukryj
podstawowe informacje
pokaż szczegóły

filologia romańska studia II stopnia

ukryj
Limit miejsc: 20
Jakie języki poznam?:
język francuski
Wymagania
1) tytuł licencjata lub równoważny w zakresie filologii romańskiej; 2) tytuł licencjata lub równoważny makrokierunku, w skład którego wchodzi filologia romańska; 3) tytuł licencjata, magistra lub równoważny dowolnego kierunku (w tym przypadku konieczne jest udokumentowanie znajomości języka francuskiego co najmniej na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy)
powrót

filologia klasyczna studia II stopnia

ukryj
podstawowe informacje
pokaż szczegóły

filologia klasyczna studia II stopnia

ukryj
Limit miejsc: 10
Jakie języki poznam?:
język starogrecki, język łaciński
Wymagania
1) tytuł licencjata w zakresie filologii klasycznej, licencjata, magistra lub równoważny dowolnego kierunku lub makrokierunku; 2) dla osób, które wcześniej nie uczyły się łaciny lub języka starogreckiego zapewniamy możliwość uzupełnienia kompetencji językowych w ramach tutoriali oraz zajęć łączonych z pierwszym stopniem studiów filologii klasycznej
powrót

filologia germańska - translatoryka studia II stopnia

ukryj
podstawowe informacje
pokaż szczegóły

filologia germańska - translatoryka studia II stopnia

ukryj
Limit miejsc: 40
Jakie języki poznam?:
język niemiecki, język angielski
Wymagania
1) tytuł licencjata lub równoważny w zakresie filologii germańskiej, licencjata, magistra lub równoważny kierunku filologia albo filologia polska; 2) tytuł licencjata, magistra lub równoważny makrokierunku, w skład którego wchodzi jeden z wymienionych w pkt. 1 kierunków studiów oraz posiadają znajomość języka niemieckiego w stopniu odpowiadającym poziomowi C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Rady Europy
powrót

filologia bałkańska studia II stopnia

ukryj
podstawowe informacje
pokaż szczegóły

filologia bałkańska studia II stopnia

ukryj
Limit miejsc: 20
Jakie języki poznam?:
język albański, język bułgarski, język chorwacki, język serbski
Wymagania
1) tytuł licencjata, magistra lub równoważny dowolnego kierunku lub makrokierunku; 2) na specjalizację kulturoznawczą będą przyjmowani absolwenci wszystkich studiów licencjackich i magisterskich (nawet bez znajomości języków bałkańskich); 3) na specjalizację translatologiczną będą przyjmowani tylko absolwenci studiów licencjackich z zakresu filologii bałkańskiej albo absolwenci innych kierunków studiów, którzy znają co najmniej jeden z języków bałkańskich (albański, bułgarski lub serbski) w stopniu odpowiadającym co najmniej poziomowi B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Rady Europy
powrót

filolologia angielska - edytorstwo tekstów anglojęzycznych studia II stopnia

ukryj
podstawowe informacje
pokaż szczegóły

filolologia angielska - edytorstwo tekstów anglojęzycznych studia II stopnia

ukryj
Limit miejsc: 25
Jakie języki poznam?:
język angielski
Wymagania
tytuł licencjata lub równoważny w zakresie filologii angielskiej, tytuł licencjata lub równoważny makrokierunku, w skład którego wchodzi filologia angielska
powrót

filologia angielska - translatoryka studia II stopnia

ukryj
podstawowe informacje
pokaż szczegóły

filologia angielska - translatoryka studia II stopnia

ukryj
Limit miejsc: 25
Jakie języki poznam?:
język angielski
Wymagania
tytuł licencjata lub równoważny w zakresie filologii angielskiej, tytuł licencjata lub równoważny makrokierunku, w skład którego wchodzi filologia angielska
powrót

filologia angielska - język - kultura - literatura studia II stopnia

ukryj
podstawowe informacje
pokaż szczegóły

filologia angielska - język - kultura - literatura studia II stopnia

ukryj
Limit miejsc: 25
Jakie języki poznam?:
język angielski
Wymagania
tytuł licencjata lub równoważny w zakresie filologii angielskiej, tytuł licencjata lub równoważny makrokierunku, w skład którego wchodzi filologia angielska
powrót

filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie I stopnia

ukryj
podstawowe informacje
pokaż szczegóły

filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie I stopnia

ukryj
Limit miejsc: 30
Jakie języki poznam?:
język starogrecki, nowogrecki, łaciński, albo język włoski
Wymagania
język obcy nowożytny, język polski albo język łaciński i kultura antyczna, albo geografia, albo historia, albo historia sztuki, albo filozofia
powrót

komparatystyka literacko-kulturowa studia I stopnia

ukryj
podstawowe informacje
pokaż szczegóły

komparatystyka literacko-kulturowa studia I stopnia

ukryj
Limit miejsc: 25
Wymagania
język obcy nowożytny, historia albo język polski (część pisemna), albo język łaciński i kultura antyczna, albo filozofia, albo historia sztuki, albo historia muzyki, albo WOS, albo geografia
powrót

kulturoznawstwo studia I stopnia

ukryj
podstawowe informacje
pokaż szczegóły

kulturoznawstwo studia I stopnia

ukryj
Limit miejsc: 54
Wymagania
język polski (część pisemna) albo język obcy nowożytny (część pisemna), albo język łaciński i kultura antyczna, albo historia sztuki, albo historia, albo WOS, albo filozofia, albo matematyka
powrót

wiedza o kulturze śródziemnomorskiej studia I stopnia

ukryj
podstawowe informacje
pokaż szczegóły

wiedza o kulturze śródziemnomorskiej studia I stopnia

ukryj
Limit miejsc: nabór w ramach filologii klasycznej i studiów śródziemnomorskich
Jakie języki poznam?:
język starogrecki, język łaciński, język hiszpański albo język włoski, albo język portugalski
Wymagania
język polski, język obcy nowożytny albo język łaciński, albo historia, albo geografia
powrót

filologia polska: specjalność logopedyczna studia I stopnia

ukryj
podstawowe informacje
pokaż szczegóły

filologia polska: specjalność logopedyczna studia I stopnia

ukryj
Limit miejsc: 50
Wymagania
język polski
powrót

lingwistyka stosowana: język włoski z językiem hiszpańskim studia I stopnia

ukryj
podstawowe informacje
pokaż szczegóły

lingwistyka stosowana: język włoski z językiem hiszpańskim studia I stopnia

ukryj
Limit miejsc: 30
Jakie języki poznam?:
język włoski, język hiszpański
Wymagania
język obcy nowożytny, język polski
powrót

lingwistyka stosowana: język francuski z językiem arabskim studia I stopnia

ukryj
podstawowe informacje
pokaż szczegóły

lingwistyka stosowana: język francuski z językiem arabskim studia I stopnia

ukryj
Limit miejsc: 25
Jakie języki poznam?:
język francuski, język arabski
Wymagania
język polski, język francuski
powrót

lingwistyka stosowana: język francuski z językiem hiszpańskim studia I stopnia

ukryj
podstawowe informacje
pokaż szczegóły

lingwistyka stosowana: język francuski z językiem hiszpańskim studia I stopnia

ukryj
Limit miejsc: 35
Jakie języki poznam?:
język francuski, język hiszpański
Wymagania
język obcy nowożytny, język polski
powrót

japonistyka studia I stopnia

ukryj
podstawowe informacje
pokaż szczegóły

japonistyka studia I stopnia

ukryj
Limit miejsc: 30
Jakie języki poznam?:
język japoński
Wymagania
język angielski, język polski
powrót

hellenistyka (filologia grecka) studia I stopnia

ukryj
podstawowe informacje
pokaż szczegóły

hellenistyka (filologia grecka) studia I stopnia

ukryj
Limit miejsc: nabór w ramach filologii klasycznej i studiów śródziemnomorskich
Jakie języki poznam?:
język nowogrecki, język starogrecki
Wymagania
język obcy nowożytny, język polski
powrót

filologia włoska studia I stopnia

ukryj
podstawowe informacje
pokaż szczegóły

filologia włoska studia I stopnia

ukryj
Limit miejsc: 50
Jakie języki poznam?:
język włoski, język angielski lub język francuski
Wymagania
język obcy nowożytny, język polski
powrót

filologia rosyjska studia I stopnia

ukryj
podstawowe informacje
pokaż szczegóły

filologia rosyjska studia I stopnia

ukryj
Limit miejsc: 75
Jakie języki poznam?:
język rosyjski, język czeski
Wymagania
język rosyjski albo inny język obcy nowożytny, język polski.
powrót

filologia romańska studia I stopnia

ukryj
podstawowe informacje
pokaż szczegóły

filologia romańska studia I stopnia

ukryj
Limit miejsc: 50
Jakie języki poznam?:
język francuski
Wymagania
język francuski albo inny obcy język nowożytny, język polski.
powrót

filologia klasyczna studia I stopnia

ukryj
podstawowe informacje
pokaż szczegóły

filologia klasyczna studia I stopnia

ukryj
Limit miejsc: nabór w ramach filologii klasycznej i studiów śródziemnomorskich
Jakie języki poznam?:
język starogrecki, język łaciński
Wymagania
język obcy nowożytny, język polski
powrót

filologia germańska studia I stopnia

ukryj
podstawowe informacje
pokaż szczegóły

filologia germańska studia I stopnia

ukryj
Limit miejsc: 60
Jakie języki poznam?:
język niemiecki, język angielski
Wymagania
język niemiecki, język polski albo historia, albo język obcy nowożytny, albo filozofia.
powrót
Studia doktoranckie
znaleziono

Studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa

ukryj
podstawowe informacje
pokaż szczegóły

Studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa

ukryj
Limit miejsc: 10
Wymagania
tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, predyspozycje do pracy naukowo-badawczej.
powrót

Studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa

ukryj
podstawowe informacje
pokaż szczegóły

Studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa

ukryj
Limit miejsc: 5
Wymagania
tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, predyspozycje do pracy naukowo-badawczej.
powrót
Studia niestacjonarne
znaleziono

filologia angielska studia II stopnia

ukryj
podstawowe informacje
pokaż szczegóły

filologia angielska studia II stopnia

ukryj
Limit miejsc: 60
Jakie języki poznam?:
język angielski
Wymagania
tytuł licencjata lub równoważny w zakresie filologii angielskiej, tytuł licencjata lub równoważny makrokierunku, w skład którego wchodzi filologia angielska
powrót

filologia polska studia II stopnia

ukryj
podstawowe informacje
pokaż szczegóły

filologia polska studia II stopnia

ukryj
Limit miejsc: 90
Wymagania
tytuł licencjata, magistra lub równoważny dowolnego kierunku z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych
powrót

filologia angielska studia I stopnia

ukryj
podstawowe informacje
pokaż szczegóły

filologia angielska studia I stopnia

ukryj
Limit miejsc: 60
Jakie języki poznam?:
język angielski
Wymagania
dyplom ukończenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu lub zaświadczenie stwierdzające ukończenie II roku Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu
powrót
Studia podyplomowe
znaleziono

Studia podyplomowe w zakresie nauczania języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

ukryj
podstawowe informacje
pokaż szczegóły

Studia podyplomowe w zakresie nauczania języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

ukryj
Limit miejsc: 36
Jakie języki poznam?:
język angielski
Wymagania
Kandydaci są przyjmowani na podstawie złożonych dokumentów. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i kompletność składanych dokumentów.
powrót

Studia Podyplomowe w zakresie IT w Językach Obcych

ukryj
podstawowe informacje
pokaż szczegóły

Studia Podyplomowe w zakresie IT w Językach Obcych

ukryj
Limit miejsc: 24
Wymagania
1) absolwenci wszystkich kierunków, wszystkich uczelni; 2) znajomość danego języka obcego (planowane języki to niemiecki, francuski, rosyjski) na poziomie B2
powrót

Studia Podyplomowe w zakresie Redakcyjno-Wydawniczym

ukryj
podstawowe informacje
pokaż szczegóły

Studia Podyplomowe w zakresie Redakcyjno-Wydawniczym

ukryj
Limit miejsc: 50
Wymagania
Kandydaci są przyjmowani na podstawie złożonych dokumentów. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
powrót

Podyplomowe Studium Kształcenia Tłumaczy

ukryj
podstawowe informacje
pokaż szczegóły

Podyplomowe Studium Kształcenia Tłumaczy

ukryj
Limit miejsc: 40
Jakie języki poznam?:
język angielski, język niemiecki
Wymagania
absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia (niekoniecznie filologicznych), posługujący się biegle językiem niemieckim, angielskim, francuskim lub rosyjskim (w zależności od wybranej grupy)
powrót

Podyplomowe Studium Nauczania Języka Polskiego jako Obcego

ukryj
podstawowe informacje
pokaż szczegóły

Podyplomowe Studium Nauczania Języka Polskiego jako Obcego

ukryj
Limit miejsc: 30
Wymagania
1) tytuł co najmniej licencjata z zakresu filologii polskiej lub obcej; 2) przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym do nauczania jednego przedmiotu lub prowadzenia zajęć, bądź przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym (w tym również w trakcie zdobywania przygotowania dydaktycznego).
powrót

Podyplomowe Studium Logopedii

ukryj
podstawowe informacje
pokaż szczegóły

Podyplomowe Studium Logopedii

ukryj
Limit miejsc: 30
Wymagania
absolwenci studiów wyższych, zarówno magisterskich, jak i licencjackich (preferowane są kierunki z obszaru nauk humanistycznych, obszaru nauk społecznych, obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
powrót

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (pol.: ciasteczka)

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia
Ci wygody podczas przeglądana zawartości naszych serwisów. Dowiedz się więcej na temat polityki cookies »

Zamknij