Czasopisma

Rocznik Przekładoznawczy

"Rocznik Przekładoznawczy" jest ogólnopolskim periodykiem skupionym wokół teorii, praktyki i dydaktyki przekładu, stanowiącym platformę wymiany myśli między tłumaczami praktykami, dla których wykonywanie tłumaczeń jest działalnością.

Linguistica Copernicana

W czasopiśmie publikowane są artykuły ze wszystkich dziedzin językoznawstwa szczegółowego i ogólnego, współczesnego i historycznego, w języku polskim i w innych językach słowiańskich, a także w języku angielskim, niemieckim i francuskim.

Litteraria Copernicana

Pismo naukowe z zakresu szeroko rozumianej wiedzy o literaturze: nie tylko polskiej, także europejskiej i światowej. Nawiązuje do uprzednio wydawanych na Wydziale Filologicznym UMK zeszytów literaturoznawczych „Acta Universitatis Nicolai Copernici”.

Tekstura

"Tekstura" to recenzowane, naukowe pismo studenckie, poświęcone problematyce literaturoznawczej, kulturoznawczej, folklorystycznej oraz lingwistycznej. Swoje łamy udostępnia studentom i doktorantom Wydziału Filologicznego UMK.

Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie

Czasopismo w swoich założeniach ma stanowić forum wymiany myśli, poglądów oraz przykładowych rozwiązań, jakimi warto się dzielić, by wspólnie dochodzić do nowych koncepcji teoretycznych, metod pracy nad tekstem, rozwiązań edytorskich oraz procedur postępowania z dziełem literackim.

Toruńskie Studia Polsko-Włoskie

Czasopismo wydawane wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji UMK, które składa się z dwóch części: prawnej i literackiej, dotyczących prawodawstwa włoskiego oraz kultury i literatury włoskiej. Czasopismo wydawane od 2005 roku, znajduje się na liście ministerialnej jako punktowane.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (pol.: ciasteczka)

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia
Ci wygody podczas przeglądana zawartości naszych serwisów. Dowiedz się więcej na temat polityki cookies »

Zamknij