Władze Wydziału

Dziekan

dr hab. Przemysław Nehring, prof. UMK

tel. 611-35-11

e-mail: nehringp@umk.pl

Collegium Maius
ul. Fosa Staromiejska 3
pokój 117

Dyżury w semestrze letnim 2017/2018:
poniedziałek - 10.00-11.30
wtorek - 12.30-14.00

 
Dziekan odpowiada za wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem Wydziału Filologicznego, a w szczególności:
 1. reprezentuje Wydział na zewnątrz w ramach upoważnienia udzielonego przez Rektora;
 2. dysponuje środkami finansowymi Wydziału;
 3. sprawuje nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych Wydziału;
 4. zwołuje posiedzenia Rady Wydziału i przewodniczy im;
 5. koordynuje prace nad strategią rozwojową Wydziału;
 6. realizuje politykę kadrową Wydziału (konkursy, awanse, urlopy, ...);
 7. nadzoruje procedury oceny nauczycieli akademickich;
 8. nadzoruje sprawy dyscyplinarne nauczycieli akademickich;
 9. nadzoruje badania naukowe prowadzone na Wydziale;
 10. nadzoruje rozwój kadry naukowej (staże, urlopy naukowe, stypendia doktorskie, habilitacyjne, etc.);
 11. inicjuje i nadzoruje międzynarodową współpracę naukową Wydziału w zakresie badań naukowych i edukacji;
 12. koordynuje sprawy związane z organizacją konferencji naukowych;
 13. nadzoruje sprawy nagród ministra i rektora, wyróżnień oraz odznaczeń uczelnianych, resortowych i państwowych;
 14. nadzoruje pracę bibliotek funkcjonujących na Wydziale;
 15. nadzoruje gospodarkę aparaturą naukowo-badawczą;
 16. nadzoruje działalność wydawniczą na Wydziale.

 

 

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia

dr hab. Dariusz Pniewski

tel. 611-35-13

e-mail: dariusz.pniewski@umk.pl

Collegium Maius
ul. Fosa Staromiejska 3
pokój 115

Collegium Humanisticum
ul. Bojarskiego 1
pokój C.3.07

Dyżury w semestrze letnim 2017/2018 dla studentów studiów stacjonarnych:
poniedziałek - 9.30 -11.30 (Collegium Maius)
środa - 9.30-11.30 (Collegium Humanisticum)

Dyżury w semestrze letnim 2017/2018 dla studentów studiów niestacjonarnych: 26.05.2018 r. godz. 9.30-11.00 (Collegium Humanisticum, pok. C.3.07)


Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia:
 1. nadzoruje sprawy studenckie: kwestie regulaminowe, urlopy, pomoc materialną, koła studenckie, program Erasmus+, praktyki;
 2. prowadzi współpracę z otoczeniem zewnętrznym: praktyki, wolontariaty, staże, wizyty studyjne etc.;
 3. przygotowuje plany i decyzje rekrutacyjne;
 4. inicjuje i koordynuje pozyskiwanie studentów z zagranicy;
 5. nadzoruje proces dydaktyczny i jego dokumentację: zmiany w planach i programach studiów, tworzenie nowych kierunków, specjalności i specjalizacji, studia anglojęzyczne, studia nauczycielskie, studia podyplomowe, kursy.

 

Prodziekan ds. Organizacji i Rozwoju

dr Adam Kola

tel. 611-35-13

e-mail: adamkola@umk.pl

Collegium Maius
ul. Fosa Staromiejska 3
pokój 115

Dyżury w semestrze letnim 2017/2018:
poniedziałek - 10.00-11.30
wtorek - 13.00-14.30

Prodziekan ds. Organizacji i Rozwoju:
 1. monitoruje realizację strategicznych celów Wydziału;
 2. nadzoruje i koordynuje wydziałowy system zapewniania jakości (hospitacje, analiza ankiet studenckich, monitorowanie losów absolwentów, współpraca z Biurem Karier, inicjowanie działań poprawiających jakość itd…);
 3. nadzoruje przydział zajęć dydaktycznych;
 4. zawiera umowy cywilno-prawne na prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 5. inicjuje i koordynuje pozyskiwanie funduszy zewnętrznych;
 6. wspiera i monitoruje aktywność grantową pracowników Wydziału;
 7. koordynuje działania promocyjne Wydziału;
 8. nadzoruje sprawozdawczość Wydziału.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (pol.: ciasteczka)

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia
Ci wygody podczas przeglądana zawartości naszych serwisów. Dowiedz się więcej na temat polityki cookies »

Zamknij