Cykl spotkań z serii „Orient Express-Ludzie”

ORIENT EXPRESS-LUDZIE

Mając na uwadze znaczny sukces, jakim okazał się projekt „Orient Express” przygotowany i realizowany w 2017 roku przez Koło Naukowe Arabistów „Zahra as-Sahra”, działające przy Pracowni Języka i Kultury Arabskiej na Wydziale Filologicznym UMK, i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych odbiorców oraz patronów naukowych i honorowych, od których otrzymaliśmy słowa podziękowania i wyrazy uznania, chcielibyśmy zaprosić naszych sympatyków, a także mieszkańców Torunia i okolic do udziału w kolejnej edycji wydarzenia – „Orient Express – Ludzie”.

Podczas zaplanowanych na rok 2018 comiesięcznych spotkań tym razem oddamy głos nie przedstawicielom środowisk akademickich, jak miało to miejsce w przeważającej mierze w trakcie pierwszej edycji projektu, nie naszym ekspertom od rozmaitych zagadnień związanych ze światem arabskim i kulturą arabsko-muzułmańską, lecz przedstawicielom tego właśnie świata i tej właśnie kultury, którzy wybrali Polskę na swoją drugą ojczyznę i tu, w naszym regionie, znaleźli swoje miejsce na Ziemi. Zaproszeni przez nas do udziału w tych spotkaniach goście, pochodzący z różnych krajów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, nie tylko prezentować będą wciąż tak mało znany, a zarazem tak intrygujący świat arabskiego Orientu, jego dziejów i współczesności oraz różnych aspektów kultury, ale przede wszystkim skonfrontują ten świat z naszym światem, pokazując nam cały bagaż doświadczeń, który stał się ich udziałem z chwilą wyboru naszego kraju i naszego regionu na swoją dużą i małą ojczyznę.

W jakich okolicznościach trafili do Polski, jakie były motywy przyjazdu i decyzji o osiedleniu się tu na dłuższy czas, a nawet na stałe? Jakie posiadali wyobrażenia o naszym kraju i jakie były ich pierwsze wrażenia – zderzenie oczekiwań z rzeczywistością? Jakie są ich doświadczenia i refleksje z etapu wchodzenia w relacje ze społeczeństwem polskim i długoletnich z nim kontaktów? Jak odnajdują się w Polsce w życiu zawodowym i osobistym? Z jakim trudnościami spotkali się w naszym kraju i jakie mogą wskazać zalety życia w Polsce? Jakie stereotypy, pozytywne czy negatywne, na temat kraju ich pochodzenia, ich rodaków, arabsko-muzułmańskiego kręgu kulturowego funkcjonują wśród Polaków? Jakie są najważniejsze różnice kulturowe pomiędzy społeczeństwem polskim a arabskim, a jakie można dostrzec podobieństwa? Jaki stosunek do nich charakteryzuje Polaków, czy są postrzegani jak sąsiedzi czy intruzi, czy zdarzało się, że byli ofiarami dyskryminacji na tle narodowym, rasowym, religijnym? Czy w Polsce mamy do czynienia z otwartością, tolerancją i szacunkiem wobec innych kultur, religii, ras, grup narodowych i etnicznych czy przeważają nastroje nasycone rasizmem, ksenofobią i islamofobią? Te i inne pytania te zadamy naszym gościom, by stały się punktem wyjścia do opowiedzenia ich historii, a co istotne – historie te będą także lustrem dla nas, lustrem, w którym znajdziemy nasze odbicie jako gospodarzy, społeczności przyjmującej i dzięki tym relacjom dowiemy się, jak postrzegani jesteśmy przez ludzi, dla których Polska – czasem z wyboru, czasem bez ich woli i preferencji – stała się drugą ojczyzną. 

Z badań opinii publicznej przeprowadzanych w ostatnich latach jasno wynika, że niemal połowa Polaków przeciwna jest przyjmowaniu przez nasz kraj uchodźców z Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki, a Arabowie znajdują się w grupie narodów najmniej pożądanych w roli sąsiadów czy współpracowników, przy czym argumenty, po jakie sięgają nasi rodacy dla wzmocnienia swoich racji sprowadzają się do tych samych twierdzeń: migranci z tego obszaru świata nie integrują się ze społeczeństwem przyjmującym ze względu na różnice kulturowe, co więcej – stanowią dla niego zagrożenie z powodu związanej z ich obecnością na Starym Kontynencie narastającej islamizacji i eskalacji terroryzmu. Warto podkreślić, że respondenci zwykle przyznają w tych badaniach, że nie posiadają własnych, konkretnych doświadczeń w tym zakresie, nie znają osobiście żadnego przedstawiciela świata arabskiego czy muzułmańskiego mieszkającego w Polsce, a co za tym idzie swoją opinię budują nie na procesach poznawczych, ale wyłącznie na podstawie doniesień medialnych czy wypowiedzi kręgów opiniotwórczych, w tym polityków.

Organizując nasze spotkania chcemy stworzyć okazję do poznania osób wywodzących się z arabsko-muzułmańskiego kręgu kulturowego, do osobistego kontaktu z nimi, do dokonania oceny, na ile wizerunek kształtowany przez przekazy medialne i zakorzenione w świadomości społecznej stereotypy jest zgodny z rzeczywistością, a przede wszystkim – chcemy przekonać naszych odbiorców że – mimo różnic narodowościowych, kulturowych, religijnych – ci ludzie są tacy jak my. Żyjąc wśród nas od kilku lat czy dekad, podobnie jak my borykają się z trudnościami dnia codziennego, zabiegają o sukcesy zawodowe i szczęście osobiste, mają swoje pragnienia, dążenia i marzenia, które – bo tak potoczyły się ich losy – spełniać muszą nie w swojej ojczyźnie, lecz w Polsce. Wbrew przekazom medialnym nie są dla państwa obciążeniem, nie korzystają z pomocy socjalnej, nie stanowią źródła problemów społecznych czy napięć międzykulturowych, wręcz przeciwnie – doskonale realizują się w życiu zawodowym, rodzinnym, religijnym. Jak pokażemy w toku naszych spotkań, są wśród nich przedstawiciele najbardziej poważanych i obdarzonych zaufaniem społecznym zawodów: nauczyciele szkół podstawowych i średnich, lektorzy ośrodków językowych, wykładowcy akademiccy, lekarze z państwowych i prywatnych placówek medycznych, biznesmeni prowadzący mniejsze i większe firmy. Dominują wśród nich muzułmanie (choć są i chrześcijanie, stąd błędne jest wrzucanie wszystkich pochodzących ze świata islamu do „jednego worka”), swobodnie praktykujący swoją religię w Polsce, mniej lub bardziej zaangażowani tak w praktyki religijne, jak i działalność powołanych na szczeblu regionalnym muzułmańskich wspólnot. Zakładają stowarzyszenia i organizacje, centra kulturowe, związki wyznaniowe, lecz – co istotne – jednocześnie doskonale odnajdują się w polskich strukturach społecznych i państwowych, zintegrowani z polskim społeczeństwem, jakby na przekór teorii, że islamu nie da się pogodzić z demokracją, muzułmanin nie może być dobrym obywatelem, a obecne na Starym Kontynencie mniejszości z krajów Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki są zdolne jedynie do alienacji. Zaproszeni przez nas goście są dowodem na to, że przedstawiciele świata islamu, którzy wybrali Polskę na swoją drugą ojczyznę, a nas na swoich przybranych rodaków i najbliższych sąsiadów, stanowią przykład udanej integracji i asymilacji. Żyją wśród nas –  nie obok nas, lecz z nami – a wnosząc w nasze społeczeństwo własne tradycje, obyczaje i systemy wartości nie tylko pozostają ambasadorami swoich krajów, kultur i religii, ale więcej – są naszymi nauczycielami i przewodnikami w kontaktach z członkami różnych kręgów kulturowych i narodów, pomagają nam w budowaniu „mostów porozumienia”, mówiąc innymi słowy – w pozyskaniu kompleksowej umiejętności radzenia sobie w skomplikowanej rzeczywistości wielojęzycznego i wielokulturowego współczesnego świata. 

Zgodnie z „Rozkładem jazdy” nasze spotkania organizowane będą raz w miesiącu (z wyłączeniem okresu wakacyjnego lipiec – wrzesień) w Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”. Chcielibyśmy nadać im formę „podwieczorków międzykulturowych”, podczas których opowieści naszych gości przeplatać się będą ze swobodnymi rozmowami i pytaniami odbiorców, a towarzyszyć im będą orientalne zapachy i smaki aromatycznej arabskiej kawy i herbaty oraz słodkich przysmaków, z których słyną kraje Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki.

Podobnie jak przy pierwszej edycji wydarzenia i tym razem nasz projekt został objęty patronatem naukowym Pracowni Języka i Kultury Arabskiej UMK oraz Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego, a także patronatami honorowymi Rektora ds. Studenckich i Polityki Kadrowej UMK, prof. dra hab. Andrzeja Sokali, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pana Piotra Całbeckiego i Prezydenta Miasta Torunia, Pana Michała Zaleskiego.


ORIENT EXPRESS-LUDZIE
ROZKŁAD JAZDY

 

PRZYSTANEK SYRIA

czwartek 25 stycznia 2018 godz. 17:00

Bassam Aouil

 

PRZYSTANEK JEMEN

YOUSSEF AL-SHAHARI

czwartek 22 lutego 2018 godz. 17:00

 

PRZYSTANEK PALESTYNA

BASHAR SHAER

czwartek 22 marca 2018 godz. 17:00PRZYSTANEK LIBIA

HASAN MARAI

czwartek 26 kwietnia 2018  godz. 17:00

Hasan Marai urodził się 13 kwietnia 1976 roku w Eshwiref w Libii. W 2003 roku przyjechał do Polski, by studiować chemię. Przez pierwszy rok uczył się języka polskiego w Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców na Wydziale Filologicznym UMK, następnie podjął studia magisterskie, a potem doktoranckie na Wydziale Chemii tej samej Uczelni. W 2011 roku uzyskał tytuł doktora nauk chemicznych na podstawie rozprawy „Nowe potencjalne źródła biochromu. Synteza, charakterystyka i aktywność biologiczna kompleksów chromu (III) z kwasami pirydynodikarboksylowymi”. Pierwsze lata swojej kariery zawodowej poświęcił pracy naukowo-dydaktycznej na UMK, następnie założył własną firmę, Trust Collaboration Sp. z o.o., którą prowadzi do dnia dzisiejszego. Spółka świadczy usługi w zakresie konsultacji handlowych (pomoc przy doborze odpowiedniego kontrahenta, produktu, usługi), a także​ spedycji, logistyki i transportu krajowego oraz międzynarodowego, oferuje dwupoziomowe rozwiązania biznesowe, kierowane do ​polskich producentów chcących wzmocnić pozycję swojej firmy na Bliskim Wschodzie oraz ​do eksporterów prowadzących działalność w Północnej Afryce, zorientowanych na produkty europejskie o wysokich standardach. Hasan Marai jest torunianinem z wyboru, od momentu przyjazdu do Polski mieszka w Grodzie Kopernika i ogromną sympatią darzy miasto, z którym w 2003 roku związał swoje losy.
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (pol.: ciasteczka)

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia
Ci wygody podczas przeglądana zawartości naszych serwisów. Dowiedz się więcej na temat polityki cookies »

Zamknij